Luk behandlingssted

Del sidens indhold med andre

Hvis behandlingsstedet lukker, kan du her på siden finde oplysninger om, hvad du skal gøre. Der er forskellige fremgangsmåder alt efter, om behandlingsstedet lukker helt eller holder lukket i en periode.

2 ugers frist for afregistrering

Du skal være opmærksom på, at et behandlingssted, der er ophørt, ikke længere må være registreret i Behandlingsregistret, og den registreringsansvarlige for behandlingsstedet skal derfor foretage afregistrering senest 2 uger efter, at behandling på behandlingsstedet er ophørt.

Sker dette ikke, kan Styrelsen for Patientsikkerhed efter høring af behandlingsstedet foretage en afregistrering. 

Hvis behandlingsstedet holder lukket i en periode

Hvis behandlingsstedet ikke lukker, men kun holder lukket i en periode, kan du afregistrere det i Behandlingsstedsregistret i perioden, hvor det holder lukket.

Behandlingssteder, der er registreret i Behandlingsstedsregistret i et kalenderår, bliver som udgangspunkt opkrævet et årligt gebyr for det pågældende år.

Lukket i et kalenderår

Hvis behandlingsstedet eksempelvis grundet barsel, ombygning, eller lignende holder pause og ikke udfører behandling i et helt kalenderår (fra 1. januar til 31. december), kan du afregistrere behandlingsstedet i Behandlingsstedsregistret. Du vil da ikke få en faktura for det pågældende år. Når behandlingen genoptages skal du igen registrere behandlingsstedet.

Sådan afregistrerer du et behandlingssted

Kosmetisk behandlingssted

Et kosmetisk behandlingssted, som skal afregistreres, skal både afregistrere behandlingsstedet og de sundhedspersoner - læger og medhjælpere - som er tilknyttet behandlingsstedet.

Afregistrer behandlingsstedet

Hvis behandlingsstedet har et CVR-nummer, skal du følge vejledningen vedr. behandlingssteder med CVR-nummer. Hvis det ikke har et CVR-nummer, skal du følge vejledningen for behandlingssteder uden CVR-nummer. 

Afregistrer læger og medhjælpere, som er registreret på behandlingsstedet

Når behandlingsstedet er afregistreret i behandlingsstedsregisteret, skal hver enkelt læge, som er registreret på behandlingsstedet, skrive en mail til kosmetik@stps.dk og anmode om afregistrering som kosmetisk behandler af både lægen selv og dennes eventuelle og medhjælp på behandlingsstedet.

Private med CVR-nummer, privathospitaler, kommunale, regionale og statslige behandlingssteder

Du kan afregistrere behandlingsstedet ved at logge ind på selvregistreringsløsningen, og i menuen til venstre klikke på det behandlingssted, der skal afregistreres. Herefter kan du klikke på "Rediger" ud for behandlingsstedsoplysninger. Behandlingsstedet afregistreres ved at oplyse om en "Gældende til" dato.

Hvis du genoptager behandlingen, skal du være opmærksom på, at du skal registrere behandlingsstedet igen, inden behandlingen påbegyndes.

Private uden CVR-nummer

Du kan afregistrere privat behandlingssted uden CVR-nummer ved at tage kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og oplyse om, hvilket behandlingssted, der skal afregistreres.

Styrelsen kan kontaktes på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Hvis behandlingsstedet lukker helt

Hvis behandlingsstedet lukker ned, og der ikke er planer om igen at udføre behandling under samme CVR-nummer, skal behandlingsstedet lukkes i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og afregistreres som behandlingssted i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister (BSR).

Du skal være opmærksom på, at når du lukker SOR-enheden i Behandlingsstedsregistret, så kan du ikke genåbne det, men skal registrere det på ny.

Sådan lukkes et behandlingssted

Private behandlingssteder med CVR-nummer

Du kan lukke behandlingsstedet og afregistrerede det ved at logge på selvregistreringsløsningen, og klikke på virksomheden øverst i menuen til venstre. Du kan herefter klikke på "Rediger virksomhed" efterfulgt af tryk på knappen ”Luk virksomhed”.

Når virksomheden lukkes vil alle underliggende sundhedsinstitutioner blive lukket i SOR og blive afregistreret som behandlingssted i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vær opmærksom på, at hvis virksomhedens sundhedsinstitutioner har lokationsnumre eller sygehuskoder tilknyttet, vil disse også automatisk blive lukket.

Ønsker du kun at lukke én klinik/afdeling/institution af flere behandlingssteder under CVR-nummeret, gør du det ved at klikke på SOR-enheden behandlingsstedet er registret under, hvorefter der klikkes på "Rediger" og efterfulgt af tryk på knappen "Luk sundhedsinstitution". Lukning af en SOR-enhed vil automatisk medføre afregistrering af behandlingsstedet.

Kommunale behandlingssteder

Du kan lukke et kommunalt behandlingssted ved at tage kontakt til Sundhedsdatastyrelsen og oplyse om, hvilke SOR-enheder, der skal lukkes.

Sundhedsdatastyrelsen kan kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Private behandlingssteder uden CVR-nummer

Du kan lukke et privat behandlingssted uden CVR-nummer ved at tage kontakt til Sundhedsdatastyrelsen og oplyse om, hvilke SOR-enheder, der skal lukkes.

Sundhedsdatastyrelsen kan kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Privathospitaler, regionale og statslige behandlingssteder

Ønsker du at lukke hele eller dele af et privathospital, en regional eller statslig virksomhed skal du tage kontakt til Sundhedsdatastyrelsen og oplyse om, hvilke SOR-enheder, der skal lukkes.

Hvis virksomheden lukkes vil alle underliggende sundhedsinstitutioner blive lukket i SOR og blive afregistreret som behandlingssted i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Sundhedsdatastyrelsen kan kontaktes på sorpost@sundhedsdata.dk eller på 32 68 53 41.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til lukning af et behandlingssted i SOR, så kan du læse mere herom på Sundhedsdatastyrelsen hjemmeside eller kontakte dem på SORpost@sundhedsdata.dk eller 32 68 53 41.

Har du spørgsmål om afregistrering af et behandlingssted i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på vores hotline på 72 28 67 00.