Klagemuligheder og registrerede alternative behandlere

Del sidens indhold med andre

Behandlere

Som bruger af en registreret alternativ behandler vil du kunne klage over den behandling, du har fået, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis, til et klageorgan oprettet af den forening, som du er registreret hos.

Det fremgår af den pågældende forenings hjemmeside, hvortil og hvordan du indgiver klagen.

Foreninger

Du kan ikke klage over afgørelser truffet af en forening vedrørende registreringsordningen til Sundhedsministeriet eller anden administrativ myndighed.

Ønsker du til gengæld at anmelde en forenings administration af ordningen, kan dette ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.

I Styrelsen for Patientsikkerhed vil vi som godkendelsesmyndighed vurdere, om oplysningerne giver os anledning til at reagere over for den pågældende forening, herunder efter omstændighederne ved tilbagekaldelse af foreningens godkendelse, såfremt foreningen ikke opfylder bekendtgørelsens krav.

Som anmelder vil du ikke blive betragtet som part i sagen og du vil derfor heller ikke automatisk modtage orientering om udfaldet af vores overvejelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Du kan ikke klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser vedrørende registreringsordningen til Sundhedsministeriet eller anden administrativ myndighed. Til gengæld kan du altid klage til Folketingets Ombudsmand over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne.