Projekter, som har modtaget støtte

Del sidens indhold med andre

På finansloven for 2018 var der afsat en pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling med henblik på at styrke forskningen i alternativ behandling. Forskningsmidlerne var målrettet forskningsindsatser, der havde fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser.

Fra de særlige puljemidler på finansloven for 2018 er der bevilliget penge til følgende projekter:

Bevillinger

Kropsterapeutisk behandling af krigsveteraner med PTSD: et kombineret kvalitativt og RCT-studie

Projektet undersøger virkningen af et individuelt kropsbehandlingsforløb for veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Projektet er baseret på resultater fra et tidligere pilotstudie og indeholder to delstudier:

  • En etnografisk undersøgelse af behandlingsforløbet og deltagernes oplevede udbytte heraf baseret på deltagerobservationer og kvalitative interviews
  • En randomiseret kontrolleret undersøgelse af interventionens effekter med PTSD-symptomer som det primære effektmål gennem validerede spørgeskemaer.

Formålet er at undersøge det oplevede udbytte og effekten af en kropsintervention på veteraner med PTSD. Projektet undersøger 1) om og hvordan veteranerne oplever forbedret livskvalitet og evne til at håndtere PTSD-symptomer, og 2) hvorvidt interventionen mindsker PTSD-symptomer og relaterede symptomer.

Projektet integrerer praksis og forskning og udføres i samarbejde mellem Patientforeningen Danmark, Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet, organisationen ManuVision og Krise-og Katastrofepsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri.

Bevilget tilskud på 1.179.885 kr.

Samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturlægemidler blandt mennesker med multipel sclerose

Dette projekt skal tilvejebringe og formidle viden, der kan informere og forbedre dialogen mellem patienter med multipel sclerose (MS-patienter) og deres behandlere om samtidig brug af lægeordineret medicin og kosttilskud/naturlægemidler.

Projektet indeholder tre delstudier

Delstudie 1 skal via en spørgeskemaundersøgelse samt en opfølgende kvalitativ interviewundersøgelse kortlægge og undersøge MS-patienters brug af, viden om og kommunikation med behandlere omkring kosttilskud og naturlægemidler. 

Delstudie 2 skal via et litteraturstudie kortlægge de interaktioner, som kan opstå mellem de mest anvendte former for kosttilskud/naturlægemidler og de mest anvendte typer af konventionel medicin blandt MS-patienter.

I delstudie 3 suppleres resultaterne af delstudie 1 og 2 med interviews med fageksperter, og der afholdes et workshopforløb med bl.a. patienter, alternative behandlere og konventionelle behandlere, hvor de samlede resultater præsenteres. Workshopforløbet skal også bringe forskellige interessenter i spil, og på den baggrund udvikles informationsmateriale henvendt til både MS-patienter og behandlere. Materialet skal oplyse om interaktioner og forbedre dialogen om brugen af kosttilskud/naturlægemidler.

Projektet er forankret i Scleroseforeningen, men gennemføres i et samarbejde med Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet samt Foreningen af praktiserende Biopater, Naturopather og Phytoterapeuter. 

Bevilget tilskud på 1.335.080 kr.