×

Oplysninger om autoriserede sundhedspersoner

30. december 2015

I Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige register findes oplysninger om alle sundhedspersoner med en dansk autorisation. Registeret rummer også oplysninger om tilsyn med private behandlingssteder, kosmetiske behandlere og kosmetiske behandlingssteder.

Se autorisationsregistret