Indberetninger i whistleblowerordningen 2022

Del sidens indhold med andre

Orientering om indberetninger i whistleblowerordningen i perioden 17. december 2021 til 31. december 2022

Styrelsen for Patientsikkerhed har i perioden 17. december 2021 til 31. december 2022 modtaget 17 indberetninger i styrelsens whistleblowerordning. Af disse 17 blev:

  • 1 indberetning videresendt til anden relevant offentlig myndighed.
  • 15 indberetninger var ikke omfattet af lovens anvendelsesområder og blev behandlet som bekymringshenvendelser.
  • 1 indberetning var omfattet af lovens anvendelsesområde og blev realitetsbehandlet, men ledte ikke til sanktioner eller politianmeldelse. Styrelsen valgte dog at præcisere en intern retningslinje som følge af henvendelsen.

Offentliggøres en gang årligt

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, §27 skal myndigheder m.v. omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen mindst en gang årligt offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter denne lov.