Whistleblowerordning

Del sidens indhold med andre

Du kan anonymt indberette forhold, som er i strid med lovgivningen, grov chikane og andre kritisable forhold internt i Styrelsen for Patientsikkerheds forvaltning af opgaver.

Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for ansatte i Styrelsen for Patientsikkerhed, men også for tidligere ansatte og samarbejdspartnere at ytre sig om kritisable forhold uden frygt for negative konsekvenser.

Direktionen opfordrer til at indberette via styrelsens whistleblowerordning (internt) i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Det er også muligt at indberette eksternt via Datatilsynets whistleblowerordning.

Bekymringshenvendelse

Hvis du har mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller udgør en risiko for sine patienter på grund af sygdom eller faglige problemer, kan du sende en bekymringshenvendelse til os.

Du kan også indberette til os, hvis din mistanke drejer sig om:

  • Et behandlingssted, hvor du er bekymret for patientsikkerheden
  • En plejeenhed, hvor du er bekymret for den fornødne kvalitet af hjælpen, plejen og omsorgen til de ældre.

Når vi får henvendelser om mulig sygdom eller misbrug hos en sundhedsperson eller henvendelser om, at en sundhedsperson ikke følger de faglige normer, undersøger vi, om mistanken er begrundet eller ej. Hvis mistanken er begrundet, iværksætter vi de nødvendige tiltag.

Når vi får henvendelser om et behandlingssted eller en plejeenhed gælder det samme.

Her link til hvordan du indgiver en bekymringshenvendelse: Indgiv bekymringshenvendelse - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)