Whistleblowerordning

Del sidens indhold med andre

Du kan anonymt indberette forhold, som er i strid med lovgivningen, grov chikane og andre kritisable forhold i Styrelsen for Patientsikkerheds forvaltning af opgaver.

Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for ansatte i Styrelsen for Patientsikkerhed, men også for tidligere ansatte og samarbejdspartnere at ytre sig om kritisable forhold uden frygt for negative konsekvenser.

Direktionen opfordrer til at indberette via styrelsens whistleblowerordning (internt) i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Det er også muligt at indberette eksternt via Datatilsynets whistleblowerordning.