×

Visitation og Sagkyndige

Opdateret 17. februar 2017

Kontorchef

Kontorchef Lisbet Stihøj Kristensen

Lisbet Stihøj Kristensen

likr@patientombuddet.dk
72 22 90 10

Kontorchef

Kontorchef Torben Hærslev

Torben Hærslev

torh@patientombuddet.dk
72 22 90 50

Opgaver

Kontoret for Visitation og Sagkyndige varetager følgende opgaver:
  • Modtager og visiterer klager
  • Opretter sager, indhenter materiale, udtalelser og opstiller klagetemaer
  • Varetager samarbejdet med regionerne om sagsoplysning og dialog
  • Telefonbetjening, besvarer henvendelser med generelle spørgsmål og spørgsmål i konkrete klagesager
  • Administration og supervision i forhold til sagkyndige konsulenter i klage- og erstatningssager
  • Sundhedsfaglig sparring og supervision til klagecentrets og erstatningscentrets medarbejdere
  • Rådgiver og vejleder om sagsbehandlingen af klagesager