Fagligt Forum for patientsikkerhed

Del sidens indhold med andre

Det overordnede formål for Fagligt Forum for patientsikkerhed er at bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med faglig sparring omkring læringsaktiviteter.

Opgaver og funktioner

 • sparring til Styrelsen for Patientsikkerhed på det faglige niveau
 • faglig sparring til Styrelsen for Patientsikkerheds temarapporter
 • drøftelser af faglige resultater, fx læringsaktiviteter
 • forslag til emner der bør belyses på nationalt niveau
 • udveksling og drøftelse af aktuelle emner på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Sammensætning

 • fem repræsentanter for regionerne, én fra hver region
 • fem repræsentanter for kommunerne udpeget af kommunerne
 • én repræsentant for almen praksis
 • én repræsentant for praktiserende speciallæger
 • én patientrepræsentant udpeget af Danske Patienter
 • én patientrepræsentant udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • én repræsentant for private sygehuse, udpeget af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker
 • én repræsentant for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • én repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
 • én repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL)
 • to repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Med henblik på at sikre emnespecifik specialistviden kan specialister inviteres til forummet på ad hoc-basis.