Fagligt Forum

Del sidens indhold med andre

Det overordnede formål for Fagligt Forum er at bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med faglig sparring omkring læringsaktiviteter.

Opgaver og funktioner

 • sparring til Styrelsen for Patientsikkerhed på det faglige niveau
 • faglig sparring til Styrelsen for Patientsikkerheds temarapporter
 • drøftelser af faglige resultater, fx læringsaktiviteter
 • forslag til emner der bør belyses på nationalt niveau
 • udveksling og drøftelse af aktuelle emner på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Sammensætning

 • fem repræsentanter for regionerne, én fra hver region
 • fem repræsentanter for kommunerne udpeget af kommunerne
 • én repræsentant for almen praksis
 • én repræsentant for praktiserende speciallæger
 • én patientrepræsentant udpeget af Danske Patienter
 • én patientrepræsentant udpeget af Danske Handicaporganisationer
 • én repræsentant for private sygehuse, udpeget af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker
 • én repræsentant for Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • én repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
 • én repræsentant fra Kommunernes Landsforening (KL)
 • to repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Med henblik på at sikre emnespecifik specialistviden kan specialister inviteres til forummet på ad hoc-basis.