Vidensformidling og Læring

Del sidens indhold med andre

Enhedschef

Lena Graversen

E-mail: leg@stps.dk

Vidensformidling og Læring varetager rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser - bl.a. drift og udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase og datatræk på nationalt niveau. Vidensformidling og Læring varetager også alle læringsinitiativer og opgaver med vidensformidling i relation til det sundhedsfaglige tilsyn og ældretilsynet, ligesom enheden udbreder viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan understøtte læring i sundhedsvæsenet.

Vidensformidling og Læring varetager diverse internationale patientsikkerhedssamarbejder, fx WHO og EU, og yder via EU's reformstøtteservice konsulentbistand til Republikken Slovenien. 

Vidensformidling og Læring varetager sekretariatsfunktionen for diverse strategiske og faglige fora, fx Det Rådgivende Udvalg for Medicinrådet og Fagligt Forum.

Sektionsleder, vidensformidling

Camilla Rønnov Molin

E-mail: carm@stps.dk

Sektionsleder

Torsten Breuerbach Larsen

E-mail: tobl@stps.dk

Fotos af Per Morten Abrahamsen