×

Vidensformidling og Læring

Opdateret 5. februar 2019

Enhedschef

Enhedschef Lena Graversen

Lena Graversen

leg@stps.dk

Sektionsleder

Sektionsleder Torsten Breuerbach Larsen

Torsten Breuerbach Larsen

tobl@stps.dk

Opgaver

Kontoret for Vidensformidling og læring varetager følgende opgaver:

  • Lærings- og vidensformidling, i relation til det sundhedsfaglige tilsyn
  • Vedligeholdelse og udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase
  • Udbredelse af viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, som kan understøtte den lokale læring
  • Administration af rapporteringsordningen, herunder revidering af bekendtgørelse
  • Sekretariatsfunktion for diverse strategiske og faglige fora, fx Det rådgivende udvalg for medicinområdet og Fagligt Forum
  • Datatræk til Autorisation og Analyse, Lægemiddelstyrelsen, forskere og journalister
  • Sekretariat for Forum for koordination af faglige udmeldinger
  • Diverse internationale patientsikkerhedsmæssige samarbejder, fx WHO og EU