×

Vidensformidling og Læring

Opdateret 17. februar 2017

Kontorchef

Kontorchef Lena Graversen

Lena Graversen

leg@patientombuddet.dk
72 28 66 27

Opgaver

Kontoret for Vidensformidling og læring varetager følgende opgaver:

  • Lærings- og vidensformidling, i relation til det risikobaserede tilsyn
  • Vedligeholdelse og udvikling af Dansk Patientsikkerhedsdatabase
  • Udbredelse af viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, som kan understøtte den lokale læring
  • Administration af rapporteringsordningen, herunder revidering af bekendtgørelse
  • Sekretariatsfunktion for diverse strategiske og faglige fora, fx Det rådgivende udvalg for medicinområdet og Fagligt Forum
  • Datatræk til Autorisation og Analyse, Lægemiddelstyrelsen, forskere og journalister
  • Sekretariat for Forum for koordination af faglige udmeldinger
  • Diverse internationale patientsikkerhedsmæssige samarbejder, fx WHO og EU