Tilsyn og Rådgivning Syd

Del sidens indhold med andre

Tilsyn og Rådgivning Syd dækker det geografiske område svarende til Region Syddanmark.

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Syd 
Nytorv 2, 1. sal 
6000 Kolding

Telefon: 72 22 79 50 (mandag-fredag 8.00-15.00)
E-mail: TRsyd@stps.dk

Opgaver

Tilsyn og Rådgivning Syd fører planlagte og reaktive sundhedsfaglige, organisatoriske tilsyn med behandlingssteder og behandler individtilsynssager, herunder afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, faglighedssager, egnethedssager samt sager om 75-årsreglen (fortsat ret til selvstændigt virke). Herudover fører enheden tilsyn med lægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler.

Tilsyn og Rådgivning Syd varetager også ældretilsynet i området, som svarer til Region Syddanmark.  

Tilsyn og Rådgivning Syd rådgiver om bl.a. medicinhåndtering, hygiejne, smitsomme sygdomme, journalopbevaring, retsmedicin (ligsyn), helbredsforhold ved udstedelse af kørekort samt ved helbredssager i Ankenævnet for Søfartsforhold. Enheden udsteder også hygiejnecertifikater og ligpas.

Tilsyn og Rådgivning Syd er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. 

Enhedschef

Fotografen er på vej

Torben Hærslev

torh@stps.dk

Sektionsleder, individtilsynet

Portræt af Anne Elisabeth Flensted

Anne Elisabeth Flensted

aefl@stps.dk

Kst. Sektionsleder, organisationstilsynet

Fotografen er på vej
Ann-Christina Dahlgaard  

ancd@stps.dk