Tilsyn og Rådgivning Syd

Del sidens indhold med andre

Tilsyn og Rådgivning Syd dækker det geografiske område svarende til Region Syddanmark.

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Syd 
Nordager 2
6000 Kolding

Telefon: 72 22 79 50 (mandag-fredag 8.00-15.00)
E-mail: TRsyd@stps.dk

Opgaver

Tilsyn og Rådgivning Syd fører planlagte og reaktive sundhedsfaglige, organisatoriske tilsyn med behandlingssteder og behandler individtilsynssager, herunder afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, faglighedssager, egnethedssager samt sager om 75-årsreglen (fortsat ret til selvstændigt virke). Herudover fører enheden tilsyn med lægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler.

Tilsyn og Rådgivning Syd varetager også ældretilsynet i området, som svarer til Region Syddanmark.  

Tilsyn og Rådgivning Syd rådgiver om bl.a. medicinhåndtering, hygiejne, smitsomme sygdomme, journalopbevaring, retsmedicin (ligsyn), helbredsforhold ved udstedelse af kørekort samt ved helbredssager i Ankenævnet for Søfartsforhold. Enheden udsteder også hygiejnecertifikater og ligpas.

Tilsyn og Rådgivning Syd er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. 

Enhedschef

person

Pernille Fendinge

pefe@stps.dk

Sektionsleder, individtilsynet

Portræt af Anne Elisabeth Flensted

Anne Elisabeth Flensted

aefl@stps.dk

Sektionsleder, organisationstilsynet

person
Ann-Christina Dahlgaard  

ancd@stps.dk

Sektionsleder, lægefagligt tilsyn og rådgivning

person
Ulla Bonde van Zwol

ubvz@stps.dk