×

Tilsyn og Rådgivning Syd

Opdateret 6. marts 2017

Kontorchef

Portræt af Henrik L. Hansen

Henrik L. Hansen

hlh@sst.dk
72 22 93 75

Sektionsleder

Lene Annette Norberg

lean@sst.dk
72 22 93 86

Tilsyn og Rådgivning Syd

Tilsyn og Rådgivning Syd dækker det geografiske område svarende til Region Syddanmark.

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Syd 
Nytorv 2, 1. sal 
6000 Kolding

Telefon: 72 22 79 50 (mandag-fredag 8.00-15.00)
E-mail: sesyd@sst.dk

Opgaver

Kontoret for Tilsyn og Rådgivning Syd varetager følgende opgaver:

 • Tilsyn med sundhedspersoners faglige virke og egnethed til at virke
 • Ordinations Overvågnings Program
 • Tilsyn med tvang i psykiatrien
 • Risikobaseret og reaktivt tilsyn med behandlingssteder
 • Individtilsyn: 75 årige (fortsat ret til selvstændigt virke)
 • Miljømedicin (Nationalt ansvarlig), Hygiejnecertifikater (Nationalt ansvarlig) & Smitsomme sygdomme
 • Sundhedsberedskab
 • Retsmedicin
 • Helbredsforhold ved udstedelse af kørekort (Nationalt ansvarlig)
 • Beredskabsvagten
 • Journalopbevaring (Nationalt ansvarlig)
 • Ankenævnet for Søfartsforhold (helbredssager)
 • Drift af Landslægen på Færøerne