×

Tilsyn og Rådgivning Øst

Opdateret 6. marts 2017

Kontorchef

Portræt af Anette Lykke Petri

Anette Lykke Petri

alp@sst.dk
72 22 79 29

Sektionsleder

Portræt af Bente Møller

Bente Møller

bem@sst.dk
72 22 78 15

Sektionsleder

Portræt af Jesper Bramsbye

Jesper Bramsbye

jbra@sst.dk
93 51 43 16

Sektionsleder

Portræt af Karsten Bech

Karsten Bech

kabe@sst.dk
25 26 52 19

Tilsyn og Rådgivning Øst

Tilsyn og Rådgivning Øst dækker det geografiske område svarende til Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst
Islands Brygge 67
2300 København S

Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag: 8.00-15.00)
Fax: 72 22 74 20
E-mail: seost@sst.dk

Opgaver

Kontoret for Tilsyn og Rådgivning Øst varetager følgende opgaver:

 • Tilsyn med behandlingssteder – både planlagt og reaktivt
 • Individtilsyn: fagligt tilsyn, egnethedstilsyn, 75 årige (fortsat ret til selvstændigt virke)
 • Rådgivning vedr. smitsomme sygdomme, miljø og hygiejne, sundhedsberedskab, trafikmedicin, medicinhåndtering, Fælles Medicinkort (FMK), Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling (SRAB)
 • Informationskilder: tvang i psykiatrien, screening af forløbsklager, kritiske afgørelser - forløbsklager
 • Speciallægeuddannelsen
 • Rådgivning: retsmedicin (ligsyn), retsodontologi
 • Blod, væv og organer
 • Informationskilder: Ordinationstilsyn og overvågning (sundhed), kritiske afgørelser – disciplinærnævnssager
 • Sagkyndig bistand
 • Administration: IT, økonomi, journalisering
 • Organisation: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, arbejdsgange, ledelsesinformation
 • Informationskilder: ordinationstilsyn og overvågning (udvikling), tvang i psykiatrien (administration)
 • Studenterbistand
 • Journalopbevaring
 • Center for Chemical Process Safety (CCPS) (bidrag til autorisation)
 • Beredskabsvagten
 • Tilsyn med Sikringen