×

Tilsyn og Rådgivning Øst

Opdateret 6. marts 2017

Tilsyn og Rådgivning Øst dækker det geografiske område svarende til Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Øst 
Islands Brygge 67 
2300 København S

Telefon: 72 22 74 50 (mandag-fredag: 8.00-15.00) 
E-mail: seost@sst.dk
Fax: 72 22 74 20 

Kontorchef

Portræt af Anette Lykke Petri

Anette Lykke Petri

alp@sst.dk
72 22 79 29

Sektionsleder

Portræt af Bente Møller

Bente Møller

bem@sst.dk
72 22 78 15

Sektionsleder

Portræt af Jesper Bramsbye

Jesper Bramsbye

jbra@sst.dk
93 51 43 16

Sektionsleder

Portræt af Karsten Bech

Karsten Bech

kabe@sst.dk
25 26 52 19

Opgaver

Kontoret for Tilsyn og Rådgivning Øst varetager følgende opgaver:

 • Tilsyn med behandlingssteder – både planlagt og reaktivt
 • Individtilsyn: fagligt tilsyn, egnethedstilsyn, 75 årige (fortsat ret til selvstændigt virke)
 • Rådgivning vedr. smitsomme sygdomme, miljø og hygiejne, sundhedsberedskab, trafikmedicin, medicinhåndtering
 • Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Behandling (SRAB)
 • Rådgivning: retsmedicin (ligsyn), retsodontologi
 • Informationskilder: tvang i psykiatrien, screening af forløbsklager, kritiske afgørelser - forløbsklager, kritiske afgørelser - disciplinærnævnssager, Ordinationstilsyn og overvågning
 • Rådgivning: retsmedicin (ligsyn), retsodontologi
 • Blod, væv og organer
 • Journalopbevaring fra lukkede praksis
 • Certificate of Current Professional Status (CCPS) (tidligere Good Standing)
 • Tilsyn med Sikringen