Tilsyn og Rådgivning Nord

Del sidens indhold med andre

Tilsyn og Rådgivning Nord dækker det geografiske område svarende til Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Almindelig post (inkl. kørekort) skal sendes til følgende adresse:

Styrelsen for Patientsikkerhed 
Tilsyn og Rådgivning Nord 
Falstersvej 10 
8940 Randers SV

Telefon: 72 22 79 70 (mandag-fredag 8.00-15.00)
E-mail: trnord@stps.dk

Opgaver

Tilsyn og Rådgivning Nord fører planlagte og reaktive sundhedsfaglige, organisatoriske tilsyn med behandlingssteder og behandler individtilsynssager, herunder afgørelser fra Styrelsen for Patientklager, faglighedssager, egnethedssager samt sager om 75-årsreglen (fortsat ret til selvstændigt virke). Herudover fører enheden tilsyn med lægers ordinationer af afhængighedsskabende lægemidler.

Tilsyn og Rådgivning Nord varetager også ældretilsynet i områderne, som svarer til Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

Tilsyn og Rådgivning Nord rådgiver om bl.a. medicinhåndtering, hygiejne, smitsomme sygdomme, miljømedicin, journalopbevaring, retsmedicin (ligsyn) og helbredsforhold ved udstedelse af kørekort. Enheden udsteder også hygiejnecertifikater og ligpas.

Tilsyn og Rådgivning Nord er en del af det nationale sundhedsberedskab og har en døgnbemandet beredskabsvagt. 

Enhedschef

Portræt af Charlotte Hjort

Charlotte Hjort

chhj@stps.dk

Sektionsleder, administration

 person

Hanne Rieder

har@stps.dk

Sektionsleder, smitsomme sygdomme, miljømedicin, beredskab m.v.

Portræt af Anne Hempel-Jørgensen

Anne Hempel-Jørgensen

ahj@stps.dk

Sektionsleder, organisationstilsynet

 person

Charlotte Green

chgc@stps.dk

Sektionsleder, individtilsynet

 person

Susanne Aborg

suab@stps.dk