×

Sundhedsjura

Opdateret 1. august 2019

Enhedschef

Portræt af Helle Borg Larsen

Helle Borg Larsen

hbr@stps.dk

Sektionsleder

Portræt af Henrik Kristensen

Henrik Kristensen

hkr@stps.dk

Sektionsleder

Metta Detlefsen Frost

Metta Detlefsen Frost

mdef@stps.dk

Sektionsleder

Suzanne Camilla Lund Hansen

suha@stps.dk

Opgaver

Kontoret for Sundhedsjura varetager følgende opgaver:

 • Afgørelser i individtilsynssager/task force
 • Screening af sager fra IMI-systemet og de nordiske lande
 • Registreringsordning for tatovører
 • Juridisk rådgivning af tilsynsenhederne og besvarelse af henvendelser om sundhedsjuridiske spørgsmål, herunder om brug af medhjælp, lov om alternativ behandling m.v.
 • Rådet for alternativ behandling & registreringsordning
 • Juridisk kvalitetssikring af påbud overfor behandlingssteder og juridisk bistand vedr. det årlige sundhedsfaglige tilsyn (organisationstilsyn)
 • Behandling af videnskabelige forskersager
 • Juridisk rådgivning af tilsynsenhederne og besvarelse af henvendelser om sundhedsjuridiske spørgsmål, herunder om patienters retsstilling, journalføring m.v.
 • KOS – registrering og sagsbehandling
 • Afgørelser efter lov om markedsføring af sundhedsydelser
 • Afgørelser om afvisning af virksomhedsansvarlige læger