×

Sundhedsjura

Opdateret 22. november 2018

Kontorchef

Portræt af Helle Borg Larsen

Helle Borg Larsen

hbr@stps.dk
72 22 92 40

Sektionsleder

Portræt af Henrik Kristensen

Henrik Kristensen

hkr@stps.dk
72 22 77 98

Sektionsleder

Portræt af Susanne Bjaaland Hertz

Susanne Bjaaland Hertz

sbhe@stps.dk
93 51 43 18

Opgaver

Kontoret for Sundhedsjura varetager følgende opgaver:

 • Afgørelser i individtilsynssager/task force
 • Screening af sager fra IMI-systemet og de nordiske lande
 • Registreringsordning for tatovører
 • Juridisk rådgivning af tilsynsenhederne og besvarelse af henvendelser om sundhedsjuridiske spørgsmål, herunder om brug af medhjælp, lov om alternativ behandling m.v.
 • Rådet for alternativ behandling & registreringsordning
 • Juridisk kvalitetssikring af påbud overfor behandlingssteder og juridisk bistand vedr. det årlige risikobaserede tilsyn (organisationstilsyn)
 • Behandling af videnskabelige forskersager
 • Juridisk rådgivning af tilsynsenhederne og besvarelse af henvendelser om sundhedsjuridiske spørgsmål, herunder om patienters retsstilling, journalføring m.v.
 • KOS – registrering og sagsbehandling
 • Afgørelser efter lov om markedsføring af sundhedsydelser
 • Afgørelser om afvisning af virksomhedsansvarlige læger