Sundhedsjura

Del sidens indhold med andre

Opgaver

Sundhedsjura foretager juridisk kvalitetssikring af alle afgørelser i individtilsynssager og træffer afgørelser om påbud til behandlingssteder som led i det sundhedsfaglige tilsyn. Herudover træffer Sundhedsjura afgørelser om påbud til plejeenheder som led i ældretilsynet.

Sundhedsjura varetager offentliggørelse af styrelsens tilsynssanktioner. Sundhedsjura modtager og behandler oplysninger om de øvrige nordiske landes sanktioner og meddelelser om sanktioner, der modtages via det europæiske IMI-system. 

Sundhedsjura fører tilsyn med reglerne i lov om markedsføring af sundhedsydelser. 

Sundhedsjura godkender brancheforeninger for registrerede alternative behandlere. 

Desuden yder Sundhedsjura rådgivning på en række områder til styrelsens øvrige enheder og besvarer henvendelser om sundhedsjuridiske spørgsmål, herunder om sundhedspersoners brug af medhjælp, patienters retsstilling, journalføring m.v. Sundhedsjura koordinerer og kvalitetssikrer også styrelsens bidrag til folketingsspørgsmål og høringssager.

Enhedschef

Portræt af Helle Borg Larsen

Helle Borg Larsen

hbr@stps.dk

Sektionsleder, Organisationssektionen

Portræt af Henrik Kristensen

Henrik Kristensen

hkr@stps.dk

Sektionsleder, Individsektionen

Metta Detlefsen Frost

Metta Detlefsen Frost

medf@stps.dk

Sektionsleder, Lovgivning, udvikling og politik

Portræt af Suzanne Camilla Lund Hansen

Suzanne Camilla Lund Hansen

suha@stps.dk