Sundhedsjura

Del sidens indhold med andre

 

Enhedschef

Helle Borg

E-mail: hbr@stps.dk

Sundhedsjura foretager juridisk kvalitetssikring af alle afgørelser i individtilsynssager og træffer afgørelser om påbud til behandlingssteder som led i det sundhedsfaglige tilsyn. Herudover træffer Sundhedsjura afgørelser om påbud til plejeenheder som led i ældretilsynet.

Sektionsleder, Organisationssektionen

Henrik Kristensen

E-mail: hkr@stps.dk

Sektionsleder, Individsektionen

Metta Detlefsen Frost

E-mail: medf@stps.dk

Sektionsleder, Lovgivning, udvikling og politik (LUP)

Mai-Britt Bonde

E-mail: mbon@stps.dk

Fotos af Per Morten Abrahamsen