Sundhedsjura

Del sidens indhold med andre

Sundhedsjura foretager juridisk kvalitetssikring af alle afgørelser i individtilsynssager og træffer afgørelser om påbud til behandlingssteder som led i det sundhedsfaglige tilsyn. Herudover træffer Sundhedsjura afgørelser om påbud til plejeenheder som led i ældretilsynet.

Enhedschef

Helle Borg

E-mail

HBR@stps.dk

Opgaver

Sundhedsjura varetager offentliggørelse af styrelsens tilsynssanktioner. Sundhedsjura modtager og behandler oplysninger om de øvrige nordiske landes sanktioner og meddelelser om sanktioner, der modtages via det europæiske IMI-system. 

Sundhedsjura fører tilsyn med reglerne i lov om markedsføring af sundhedsydelser. 

Sundhedsjura godkender brancheforeninger for registrerede alternative behandlere. 

Desuden yder Sundhedsjura rådgivning på en række områder til styrelsens øvrige enheder og besvarer henvendelser om sundhedsjuridiske spørgsmål, herunder om sundhedspersoners brug af medhjælp, patienters retsstilling, journalføring m.v. Sundhedsjura koordinerer og kvalitetssikrer også styrelsens bidrag til folketingsspørgsmål og høringssager.

Sektionsleder, Organisationssektionen

Henrik Kristensen

E-mail

hkr@stps.dk

Sektionsleder, Individsektionen

Metta Detlefsen Frost

E-mail

medf@stps.dk

Sektionsleder, Lovgivning, udvikling og politik

Suzanne Camilla Lund Hansen

E-mail

SUHA@stps.dk