×

Patientrettigheder og International Sygesikring

Opdateret 17. februar 2017

Kontorchef

Søren Enggaard Stidsen

ses@patientombuddet.dk
72 26 94 89

Opgaver

Kontoret for Patientrettigheder og International Sygesikring varetager følgende opgaver:

  • Patientrettighedssager, herunder visitation og sagsoplysning
  • Kontaktforum for patientvejledere
  • Kontaktudvalg for patientmobilitet
  • Generel vejledning af borgere og virksomheder om sygesikring og ret til behandling ved rejser eller flytning til udlandet efter EU-regler, nordiske regler og bilaterale sikringsaftaler
  • Skriftlig vejledning til Udbetaling Danmark, regioner, kommuner m.fl. om EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (vedr. sundheds- og plejeydelser)
  • Sagsbehandling af refusionssager ved ikke-planlagt sundhedsfaglig behandling
  • Dansk forbindelsesorgan for behandling af mellemstatslig refusion af udgifter til sundheds- og plejeydelser efter EU-rettens koordineringsregler
  • Centralt nationalt kontaktpunkt vedr. grænseoverskridende sundhedsydelser