Økonomi

Del sidens indhold med andre

Opgaver

Økonomi har ansvaret for styrelsens økonomistyring, herunder budgetlægning og -opfølgning samt udarbejdelse af resultatkontrakter, årsrapporter og styrelsens bidrag til Finansloven. Herudover er enheden ansvarlig for at koordinere styrelsens rigsrevisionssager.

Økonomi varetager en række regnskabsrelaterede opgaver, herunder regnskab og afregning for sygesikringsydelser med EU-/EØS-landene og Schweiz. Enheden udsteder også refusion til borgere, der har haft udlæg til behandling i udlandet, og udbetaler lægemiddelerstatninger og godtgørelser for asbest. 

Økonomi er ansvarlig for det fælles Servicecenter for Styrelsen for Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsens. Det fælles Servicecenter varetager bl.a. receptionsbetjening, post- og varemodtagelse, diverse serviceopgaver, bygningsdrift samt den fælles arbejdsmiljøfunktion for de tre styrelser.

Styrelsens informationscenter er ligeledes en del af Økonomi.

Enhedschef

Portræt af Gregers Dröge Bruun

Gregers Dröge Bruun

grdb@stps.dk

Sektionsleder, servicecenter

person

Mathis Weidanz

mawe@stps.dk