×

Økonomi

Opdateret 22. november 2018

Kontorchef

Portræt af Gregers Dröge Bruun

Gregers Dröge Bruun

grdb@stps.dk
72 28 66 21

Sektionsleder

Portræt af Joan Stubtoft

Joan Stubtoft

jst@stps.dk
72 22 77 61

Opgaver

Økonomiafdelingen varetager følgende opgaver:

 • Økonomistyring, budgetlægning, udgiftsopfølgning
 • Registreringsramme i regnskabet og i mTime
 • Finanslovsbidrag, årsrapporter og resultatkontrakter
 • Ledelsesinformation om økonomi, sagsproduktion og sagsbehandlingstider
 • Takstopkrævning i forhold til klage- og erstatningssager
 • Gebyropkrævning i forhold til International Sygesikring
 • Udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger
 • Mellemstatslig afregning af sygesikringsydelser med EU/EØS-lande
 • Refusion til borgere som har haft udlæg til behandling i udlandet
 • Regnskab for International sygesikring
 • Bygningsdrift og service (Servicecenter)