×

Økonomi

Opdateret 5. februar 2019

Enhedschef

Portræt af Gregers Dröge Bruun

Gregers Dröge Bruun

grdb@stps.dk

Sektionsleder

Portræt af Joan Stubtoft

Joan Stubtoft

jst@stps.dk

Opgaver

Økonomiafdelingen varetager følgende opgaver:

  • Økonomistyring, budgetlægning, udgiftsopfølgning
  • Registreringsramme i regnskabet og i mTime
  • Finanslovsbidrag, årsrapporter og resultatkontrakter
  • Ledelsesinformation om økonomi, sagsproduktion og sagsbehandlingstider
  • Gebyropkrævning i forhold til EU-sygesikring
  • Udbetaling af lægemiddelskadeerstatninger
  • Mellemstatslig afregning af sygesikringsydelser med EU/EØS-lande
  • Refusion til borgere som har haft udlæg til behandling i udlandet
  • Regnskab for EU-sygesikring
  • Bygningsdrift og service (Servicecenter)