×

Landslægen på Færøerne

Opdateret 16. maj 2017

Landslægeembedet er en statslig institution på Færøerne under Sundheds- og Ældreministeriet og hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed. Landslægeembedet varetages af kontorchefen for Tilsyn og Rådgivning Syd, Henrik L. Hansen, der er landslæge for Færøerne. Ved henvendelser til landslægen kan du derfor sende eller aflevere breve til Tilsyn og Rådgivning Syd.

Landslæknin
Sigmundargøta 5
FO-100 Tórshavn

Telefon: +298 311832 
E-mail: foe@sst.dk

Hjemmeside: www.landslaeknin.fo

Opgaver

Landslægen på Færøerne varetager følgende opgaver:

  • Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.
  • Landslægen fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndigheder i retsmedicinske og lignende sager.