Fagligt Forum for patientsikkerhed

Del sidens indhold med andre

Det overordnede formål for Fagligt Forum for patientsikkerhed er at bistå Styrelsen for Patientsikkerhed med faglig sparring omkring læringsaktiviteter.

Opgaver og funktioner

  • sparring til Styrelsen for Patientsikkerhed på det faglige niveau
  • faglig sparring til Styrelsen for Patientsikkerheds indsatser, herunder anvendelse og implementering 
  • forslag til emner på nationale læringsindsatser
  • udveksling og drøftelse af aktuelle emner om patientsikkerhed på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Repræsentanter:

Med henblik på at sikre emnespecifik specialistviden kan specialister inviteres til forummet på ad hoc-basis.