Læring og Ledelse

Del sidens indhold med andre

Enhedschef for Læring og Ledelse

Gertrud Rex Baungaard

E-mail: gerb@stps.dk

Ledelsessekretariatet arbejder blandt andet med direktions- og ledelsesbetjeningen af styrelsens direktion og chefgruppe, generel interessenthåndtering og aktindsigter efter offentlighedsloven. Herudover er både styrelsens HR-funktion og presseenheden en del af Ledelsessekretariatet.

Sektionsleder, Læring og Kommunikation

Camilla Rønnov Molin

E-mail: carm@stps.dk 

Læring og Kommunikation varetager kommunikationen på hjemmeside, sociale medier, kampagner og den interne kommunikation. Læring og Kommunikation varetager også læringsinitiativer og opgaver med vidensformidling i relation til tilsyn, ligesom sektionen udbreder viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan understøtte læring i sundhedsvæsenet. En hovedopgave for sektionen er desuden at varetage rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase i forbindelse med national vidensformidling og læring.

Læring og Kommunikation varetager diverse internationale patientsikkerhedssamarbejder, fx WHO og EU. Sektionen varetager sekretariatsfunktionen for diverse strategiske og faglige fora, fx Det Rådgivende Udvalg for Medicinrådet og Fagligt Forum.

Presse

Presseafdelingen håndterer den daglige kontakt til pressen og udarbejder nyheder. 

Se pressemedarbejdere

 

Fotos af Per Morten Abrahamsen