Coronaopsporingen

Del sidens indhold med andre

Opgaver

Coronaopsporingen står for at opspore smittede og nære kontakter. Smitteopsporingen sker i overensstemmelse med det danske smitteopsporingsprogram. Smitteopsporingen skal sikre, at alle smittede og nære kontakter i Danmark bliver rådgivet om isolation, test og andre forholdsregler i forbindelse med COVID-19. Målet er at bryde flest mulige smittekæder og derigennem bidrage til effektiv kontrol af epidemien. 

Hvis en borger testes positiv for COVID-19, modtager opsporingsenheden testresultatet. Herefter vil en medarbejder fra Coronaopsporingen som udgangspunkt ringe til borgeren inden for 24 timer. Før medarbejderen ringer, sender vi et brev til den smittede via e-Boks. Brevet indeholder anbefalinger om selvisolation og rådgivning om, hvem der er nær kontakt. Brevet indeholder også kontaktinfo, så den smittede selv har mulighed for at kontakte Coronaopsporingen.

Coronaopsporingen hjælper med at identificere, kontakte og informere den smittedes nære kontakter. I de tilfælde, hvor den smittede ikke ønsker Coronaopsporingens hjælp, har den smittede mulighed for selv at kontakte de nære kontakter og informere dem om, hvordan de skal forholde sig. Det kan være relevant i situationer, hvor der fx alene er tale om nære kontakter i husstanden.

Rigspolitiet bistår Styrelsen for Patientsikkerhed i arbejdet med smitteopsporingen under Coronaopsporingens faglige supervision. Coronaopsporingen har altså både en udførende og en sundhedsfaglig rådgivende rolle i smitteopsporingsprogrammet.

Medarbejderne i Coronaopsporingen er fysisk placeret på Islands Brygge og på Teglholmen. 

Coronaopsporingen har åbent for telefonisk borgerkontakt alle årets dage.

 

Vicedirektør

 person

Birgitte Drewes

Email: bidr@stps.dk

Sektionsleder, CO sekretariat og HR

 person

Annemette Juul

Email: ajuu@stps.dk

Sektionsleder, CO driftcenter

 person

Ulrich Krag Lund-Nielsen

Email: ulkl@stps.dk

Sektionsleder, Operatører - sektion Bryggen

 person

Sarah Leth Madsen

Email: salm@stps.dk

Sektionsleder, Operatører - sektion Ørestaden

 person

Annette Axel

Email: aaxe@stps.dk

Sektionsleder, Operatører - sektion Lautruphøj

 person

Christina Krog De La Penã

Email: ckpe@stps.dk

Sektionsleder, Operatører - sektion Jonstrup

person

Torsten Rendbæk

Email: torb@stps.dk