Autorisation og EU-sygesikring

Del sidens indhold med andre

Opgaver

Autorisation og EU-sygesikring har til opgave at administrere autorisationer og tilladelser til selvstændigt virke samt specialeanerkendelser til sundhedspersoner. Enheden er det danske forbindelsesorgan til EU og behandler bl.a. sager om refusion af udgifter til sundheds- og plejeydelser efter gældende EU-regler samt mellemstatslige afregninger af samme. 

Autorisation og EU-sygesikring er ansvarlig for administration af autorisationsordningen, herunder det offentlige Autorisationsregister.

På autorisationsområdet står enheden bl.a. for

  • udstedelse af autorisation
  • tilladelse til selvstændigt virke
  • anerkendelse af lægers og tandlægers specialer
  • udsteder Certificates of Current Professional Status (CCPS) til sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i udlandet
  • er ansvarlig for internationalt samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til EU-direktiv og fælles nordisk overenskomst. 

Enheden står desuden for udstedelse af uddannelsesbeviser til visse ikke-autoriserede faggrupper.

Enheden er det danske forbindelsesorgan til EU og administrerer mellemstatslig refusion af udgifter til sundheds- og plejeydelser efter EU-rettens koordineringsregler. Enheden er det centrale nationale kontaktpunkt vedr. grænseoverskridende sundhedsydelser og varetager opgaver i forbindelse med

  • refusionssager ved ikke-planlagt sundhedsfaglig behandling
  • vejledning af borgere og virksomheder om sygesikring og ret til behandling ved rejser eller flytning til udlandet efter EU-regler, nordiske regler og bilaterale sikringsaftaler
  • vejledninger til Udbetaling Danmark, regioner, kommuner m.fl. om EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (vedr. sundheds- og plejeydelser)
  • regnskab og afregning for sygesikringsydelser med EU-/EØS-landene, Storbritannien og Schweiz
  • udbetaling af lægemiddelerstatninger og godtgørelser for asbest. 

Enhedschef

 Mikkel Friberg

Mikkel Friberg

mifc@stps.dk

Sektionsleder, autorisation

Kaj Kramer Molbech Pedersen

Kaj Kramer Molbech Pedersen

kkmp@stps.dk

Sektionsleder, EU-sygesikring

 person

Anne Fromholt

AMFR@STPS.dk