×

Autorisation og Analyse

Opdateret 17. februar 2017

Kontorchef

Birgitte Drewes

bidr@sst.dk
72 21 68 75

Sektionsleder

Portræt af Anders Welander-Haahr

Anders Welander-Haahr

aah@sst.dk
72 22 75 30 

Sektionsleder

Portræt af Nina Aksig Nørland

Nina Aksig Nørland

nakn@sst.dk
93 59 65 06 

Opgaver

Kontoret for Autorisation og Analyse varetager følgende opgaver:

 • Administration af autorisationsordning herunder det offentlige Autorisationsregistret
 • Udstedelse af autorisation, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- samt specialtandlæge-anerkendelser til alt dansk og udenlandsk uddannet sundhedspersonale (danske, Norden, EU og 3. lande) samt udstedelse af uddannelsesbeviser til visse ikke-autoriserede faggrupper.
 • Udstedelse af CCPS’er (Good standings til sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i udlandet).
 • Internationalt samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til EU-direktiv og fælles nordiske overenskomst samt udarbejdelse af statistik til brug i både Danmark og EU
 • Sekretariatsbetjening af Strategisk Følgegruppe
 • Sekretariatsbetjening af Prioriteringskomité
 • Sekretariatsbetjening vurderingsudvalget
 • Skal sikre, at det det risikobaserede tilsyn understøttes med dataanalyser, udvikling af algoritmer og analysemetoder
 • Skal sikre inddragelse af relevante datakilder i tilrettelæggelsen af det risikobaserede tilsyn
 • Skal deltage i udvikling og kvalitetsoptimering af interne datakilder, så disse kan anvendes optimalt i dataanalyse
 • Skal sikre administrationen af behandlingsstedsdatabasen, herunder gebyropkrævning og rådgivning vedrørende kategoriindplacering