×

Autorisation, Analyse og EU-sygesikring

Opdateret 5. februar 2019

Enhedschef

Enhedschef Birgitte Drewes

Birgitte Drewes

bidr@stps.dk

Sektionsleder

Portræt af Anders Welander-Haahr

Anders Welander-Haahr

aah@stps.dk

Sektionsleder

Portræt af Nina Aksig Nørland

Nina Aksig Nørland

nakn@stps.dk

Sektionsleder

Portræt af Metta Frost

Metta Frost

mdef@stps.dk

Opgaver

Kontoret for Autorisation, Analyse og EU-sygesikring varetager følgende opgaver:

 • Administration af autorisationsordning herunder det offentlige Autorisationsregister
 • Udstedelse af autorisation, tilladelse til selvstændigt virke, speciallæge- samt specialtandlæge-anerkendelser til alt dansk og udenlandsk uddannet sundhedspersonale (danske, Norden, EU og 3. lande) samt udstedelse af uddannelsesbeviser til visse ikke-autoriserede faggrupper.
 • Udstedelse af CCPS’er (Good standings til sundhedspersoner, der ønsker at arbejde i udlandet).
 • Internationalt samarbejde om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i henhold til EU-direktiv og fælles nordiske overenskomst samt udarbejdelse af statistik til brug i både Danmark og EU
 • Sekretariatsbetjening af Strategisk Følgegruppe og andre fora knyttet til det sundhedsfaglige tilsyn
 • Sikring af, at det sundhedsfaglige tilsyn understøttes med dataanalyser, udvikling af algoritmer og analysemetoder
 • Sikring af inddragelse af relevante datakilder i tilrettelæggelsen af det sundhedsfaglige tilsyn
 • Sikring af deltagelse i udvikling og kvalitetsoptimering af interne datakilder, så disse kan anvendes optimalt i dataanalyse
 • Sikring af administrationen af behandlingsstedsdatabasen, herunder gebyropkrævning og rådgivning vedrørende kategoriindplacering
 • Generel vejledning af borgere og virksomheder om sygesikring og ret til behandling ved rejser eller flytning til udlandet efter EU-regler, nordiske regler og bilaterale sikringsaftaler
 • Skriftlig vejledning til Udbetaling Danmark, regioner, kommuner m.fl. om EU-reglerne om koordinering af sociale sikringsordninger (vedr. sundheds- og plejeydelser)
 • Sagsbehandling af refusionssager ved ikke-planlagt sundhedsfaglig behandling
 • Dansk forbindelsesorgan for behandling af mellemstatslig refusion af udgifter til sundheds- og plejeydelser efter EU-rettens koordineringsregler
 • Centralt nationalt kontaktpunkt vedr. grænseoverskridende sundhedsydelser
 • Kontaktudvalg for patientmobilitet
 • Koordination af styrelsens IT-understøttelse og informationssikkerhed
 • Koordination af styrelsens arbejde med datahåndtering og databeskyttelse