×

Resultatkontrakter

Opdateret 14. januar 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet i oktober 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, autorisation og embedslægevirksomhed. Nedenfor finder du derfor tidligere års resultatkontrakter for henholdsvis Patientombuddet, henholdsvis den tidligere Sundhedsstyrelsen.