×

Mission, vision og værdier

Opdateret 6. juni 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed blev ved en organisationsændring i Ministeriet for Sundhed og Ældres koncern etableret den 8. oktober 2015.

Den daværende minister for Sundhed og Ældre, Sophie Løhde, udtalte ved etablering af styrelsen at:

"Jeg har [..] besluttet, at der skal oprettes en helt ny styrelse, hvis kerneopgave netop bliver at sikre, at patientsikkerheden er i orden. Det er nemlig helt afgørende, at patienterne får en behandling af høj kvalitet i vores sundhedsvæsen og har tillid til, at der bliver grebet ind over for de læger og andre sundhedspersoner, som ikke lever op til det store ansvar, de har."

Styrelsen blev etableret ved at lægge det daværende Patientombuddet sammen med den daværende Sundhedsstyrelses tilsynsfunktioner.

Direktør Anne-Marie Vangsted tiltrådte som direktør for den nyoprettede styrelse og udtalte bl.a. at:

”Det, at vi er blevet en samlet styrelse, giver os en helt unik mulighed for at bringe viden og kompetencer i spil på tværs af utilsigtede hændelser, tilsynssager og klagesager – alt sammen til gavn for patientsikkerheden. Når jeg ser fremad, så ser jeg os træde i karakter som patienternes og de sundhedsprofessionelles styrelse.”

Direktør Anne-Marie Vangsted, vicedirektør Steffen Egesborg Hansen og styrelsens chefgruppe gik umiddelbart efter oprettelsen af styrelsen i gang med arbejdet med at fastlægge styrelsens mission, vision og strategi frem til 2019.

Samtidig med etableringen af styrelsen besluttede regeringen, at der skulle ske en udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden, hvorfor styrelsen fik til opgave at udflytte et tocifret antal arbejdspladser til Århus.

Styrelsens mission og vision

Styrelsens mission er formuleret på denne måde: ”Vi arbejder for, at det er trygt at være patient.”

Missonen er styrelsens kerneopgave. Uanset hvilken arbejdsopgave den enkelte medarbejder sidder med, skal opgaven ses i sammenhæng med missionen – hvad enten der for eksempel er tale om en klagesag, tildeling af en autorisation, håndtering af en borgerhenvendelse eller for eksempel et tilsynsbesøg.

I tråd med missionen er der formuleret en overordnet vision for styrelsens virke. Styrelsens vision er: "Et sikkert og lærende sundhedsvæsen.”

Visionen er den overordnede ledestjerne for styrelsens aktiviteter. Mens missionen har fokus på det daglige arbejde her og nu, og angiver hvad der er kerneopgaven, når den enkelte møder ind på arbejde om morgenen, er visionen udtryk for det langsigtede mål for hele styrelsens arbejdsområde – sundhedsvæsnet.

Styrelsens værdier

Styrelsen har defineret 3 grundlæggende værdier, som er styrende for vores arbejde og vores opgavevaretagelse:

Vi er innovative, forstået således, at styrelsen tør tænke og afprøve nyt, vi tilpasser vores aktiviteter så de imødekommer omverdenens behov og vi udvikler løbende vores arbejdsmetode for at opnå en effektiv opgaveløsning.

Vi er åbne, hvilket kommer til udtryk ved at vi aktivt inddrager vores samarbejdspartere, vi lytter og reflekterer og vi deler vores viden med andre og kommunikerer klart.

Vi er troværdige, hvilket bl.a. betyder, at vi forstår betydningen af tillid til vores beslutninger, vi træffer velbegrundede og forståelige afgørelser, og vi baserer os på de bedste faglige kompetencer – interne som eksterne.