×

Mission, vision, ambition og værdier

Opdateret 27. maj 2019

Styrelsen for Patientsikkerheds mission er ”Vi arbejder for, at det er trygt at være patient”. Missionen er styrelsens kerneopgave og eksistensgrundlag.

Mission: Vi arbejder for, at det er trygt at være patient.

I tråd med missionen er der formuleret en overordnet vision for styrelsens virke. Styrelsens vision er: "Et sikkert og lærende sundhedsvæsen”. Visionen er det overordnede mål for styrelsens aktiviteter. Mens missionen har fokus på det daglige arbejde, er visionen udtryk for det langsigtede mål for hele styrelsens arbejdsområde – sundhedsvæsenet.

Vision: Et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Inden for rammerne af vores mission og vision, er vores ambition, at vi skaber værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Ambition: Vi skaber værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

Læs mere om styrelsens ambition.

Værdier

Styrelsen har defineret 3 grundlæggende værdier, som er styrende for vores arbejde og vores opgavevaretagelse:

Vi er innovative, forstået således, at styrelsen tør tænke og afprøve nyt, vi tilpasser vores aktiviteter så de imødekommer omverdenens behov og vi udvikler løbende vores arbejdsmetode for at opnå en effektiv opgaveløsning.

Vi er åbne, hvilket kommer til udtryk ved at vi aktivt inddrager vores samarbejdspartere, vi lytter og reflekterer og vi deler vores viden med andre og kommunikerer klart.

Vi er troværdige, hvilket bl.a. betyder, at vi forstår betydningen af tillid til vores beslutninger, vi træffer velbegrundede og forståelige afgørelser, og vi baserer os på de bedste faglige kompetencer – interne som eksterne.