×

Delstrategier

Opdateret 18. april 2017
 • Kommunikationsstrategi

  | 22. december 2017 |

  Kommunikation er et væsentligt aspekt af arbejdet med alle pejlemærker og udviklingsprojekter og den understøtter styrelsens vision om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

 • Strategi for tilsyn

  | 18. december 2017 |

  Strategi for tilsyn er en delstrategi, der skal medvirke til at øge patientsikkerheden samt understøtte målet om et sikkert og lærende sundhedsvæsen.

 • Borger- og patientinddragelsesstrategi

  | 3. maj 2017 |

  Strategien for borger- og patientinddragelse har til formål, at inddrage borgeres oplevelser og viden til at kvalificere styrelsens arbejde for at øge patientsikkerheden.

 • Kompetencestrategi

  | 18. april 2017 |

  Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed gælder for alle medarbejdere og ledere i styrelsen og sætter den overordnede ramme og retning for kompetenceudviklingsindsatsen i styr

 • Strategi for læring

  | 30. september 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerheds strategi for læring er en delstrategi, der er underordnet styrelsens organisationsstrategi. Strategien for læring understøtter styrelsens mission,