×

Årsrapporter

Opdateret 9. maj 2017

Årsrapporterne indeholder virksomhedsregnskab og beskriver resultater og målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten med Sundheds- og Ældreministeriet.

Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport er en afrapportering af styrelsens faglige krav (resultatkrav) og af de økonomiske resultater og krav i form af overholdelse af bevilling mv.

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet i oktober 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, autorisation og embedslægevirksomhed. Nedenfor finder du derfor tidligere års resultatkontrakter for Patientombuddet og den tidligere Sundhedsstyrelsen.