×

Love og regler

Opdateret 19. november 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed forholder sig i deres arbejde til følgende love:

Retsinformation.dk

Samtlige love, bekendtgørelser, cirkulærer osv. finder du på retsinformation.dk, som er det fælles statslige retsinformationssystem. 

Her kan du gratis søge i alle love og regler, der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser i Danmark. Både gældende og historiske love og regler er tilgængelige.

Love og regler for Sundheds- og Ældreministeriet

Lovtidende.dk

Alle nationale love og regler bliver annonceret i Lovtidende. Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk.

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Sundheds- og Ældreministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

Høringsportalen

Du finder høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. på Styrelsen for Patientsikkerheds område på Høringsportalen, hvis de har generel interesse for offentligheden.

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på meddelelser om høringer via e-mail eller via et RSS-feed.

Høringer, som kun er relevante for en meget afgrænset målgruppe, orienterer vi om her på hjemmesiden.

EU-lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for vores arbejde er EU-regler og -lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside.