×

Strategi for rekruttering og uddannelse af medarbejdere til tilsyn med sundhedspersoner og det generelle tilsyn i henhold til sundhedsloven

Opdateret 7. januar 2016

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder hen imod et proaktivt og risikobaseret tilsyn med sundhedspersoner og med det generelle tilsyn i henhold til sundhedsloven. Vi vil sætte ind dér, hvor risikoen for patienternes sikkerhed er størst, og vi vil bruge vores erfaring og viden til at målrette indsatsen og agere på forhold, som kan udsætte patienter for farer.

Vi omlægger vores arbejdsgange og har fokus på at integrere nye processer i vores kvalitetssystem og i vores udførelse af tilsynet så vi sikrer, at tilsynet foregår med en ensartet høj kvalitet overalt.

Vores tilsynsarbejde kræver fagligt dygtige tilsynsførende, der med autoritet og ordentlighed kan varetage den særlige myndighedsrolle som tilsynsførende.

Vi lægger vægt på, at vores tilsynsførende:

 • er fagligt kompetente
 • er metodiske, kvalitetsbevidste og robuste
 • kan formidle tilsynsprocesser og -resultater enkelt, fyldestgørende og tydeligt skriftligt og mundtligt
 • kan samarbejde i teams og skabe resultater på tværs af faggrupper og enheder

Vi har skarpt fokus på de faglige og personlige kompetencer, som tilsynsopgaven forudsætter, når vi rekrutterer nye medarbejdere. Derfor sætter vi fokus på rekruttering til tilsynsområdet.

Vores nye medarbejdere skal have grundig introduktion til jobbet og kende tilsynsområdets arbejdsgange. Vi tilrettelægger derfor introduktionsforløb for nye medarbejdere.

Vi ønsker, at vores medarbejdere på tilsynsområdet skal være godt klædt på til at varetage tilsynsopgaverne. Derfor har vi iværksat en intern tilsynsuddannelse.

Indsatsområde: Rekruttering

Tilsynet i Styrelsen for Patientsikkerhed medvirker til at øge sikkerheden for patienter, og det kræver en kompetent tilsynsorganisation. Vi er derfor omhyggelige med at afdække kandidaternes kompetencer, når vi rekrutterer. Rekrutteringsprocessen skal være effektiv og professionel:

 • Vi udarbejder en job- og kompetenceprofil til at afdække det konkrete stillingsindhold og specifikke kompetencer.
 • Vi holder to samtaler og anvender cases ved 2. samtale
 • Vi strukturerer ansættelsesinterviewet, så vi kommer omkring alle nødvendige hjørner

Indsatsområde: Intern tilsynsuddannelse

De tilsynsførende skal uafhængigt af tilsynets karakter have et fælles tilsynsgrundlag og en specifik viden inden for tilsynsområdet.

Vi tilbyder en intern, formaliseret tilsynsuddannelse, som sikrer, at vores medarbejdere på tilsynsområdet uddannes til at varetage Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn professionelt inden for alle nødvendige områder:

 • Myndighedskompetence
 • Juridiske rammer
 • Metode og arbejdsprocesser – herunder selve tilsynsprocessen og faglige kompetencer
 • Personlige kommunikative og interviewtekniske kompetencer
 • Medarbejderne får efter supervision bemyndigelse til at varetage tilsynsopgaver.

Vi underviser løbende de tilsynsførende i faglige emner og ny lovgivning, der har betydning for tilsynet, således at vi opdaterer og vedligeholder deres kompetencer.