×

Patienters retsstilling

Opdateret 9. juni 2017

Formålet med Sundhedslovens regler om patienters retsstilling er at sikre, at patienters integritet og selvbestemmelsesret respekteres. Loven skal sikre den enkelte patients retssikkerhed i forbindelse med undersøgelse, behandling og pleje inden for sundhedsvæsnet.

Læs mere om patienters retsstilling på Færøerne i: Anordning nr. 827 af 30. september 2002 om ikrafttræden for Færøerne af lov om patienters retsstilling og om sundhedspersoners patientjournaler i: Bekendtgørelse nr. 587 af 10. juni 2014 for Færøerne om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.