×

Om os

Opdateret 6. december 2018

Landslægeembedet er en statslig institution på Færøerne under Sundheds- og Ældreministeriet og hører i faglig henseende under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Landslægeembedet varetages af Lars Fodgaard Møller, der er landslæge for Færøerne og forskellige vikarierende overlæger fra Danmark, som varetager opgaverne på skift. Ud over dette er der to deltidsansatte kontorfunktionærer:

Liljan Midjord
lmi@stps.dk

Lona Johansen
lpj@stps.dk

Landslægeembedet fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold.

Landslægeembedet fører på Styrelsen for Patientsikkerheds vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Desuden udarbejder landslægeembedet årlige medicinalberetninger for Færøerne.

Organisation - Styrelsen for Patientsikkerhed