×

Søg aktindsigt

Opdateret 7. januar 2016

Du kan søge aktindsigt i dokumenter i Styrelsen for Patientsikkerhed ved at udfylde skemaet nederst på siden.

Udfyld skemaet med så mange detaljer som muligt. Det vil gøre det lettere for os at hjælpe dig med at finde de dokumenter, du søger.

Du bedes udfylde kontaktoplysninger, så vi kan svare dig.

Du skal notere, om du er part i den sag eller de dokumenter, du søger aktindsigt i, dvs. om sagen eller dokumenterne vedrører dig. Det skyldes, at ansøgninger fra parter skal behandles efter andre regler end ansøgninger fra ikke-parter.

Hvis du kender sagsnummeret, så skriv det i skemaet.

Skemaet bliver ikke sendt via en krypteret forbindelse. Du bør derfor ikke angive fortrolige oplysninger, herunder cpr-nummer og helbredsoplysninger.

Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt.

Du hører fra os senest 7 arbejdsdage efter, du har søgt om aktindsigt.

Alle har ret til aktindsigt

Offentlighedslovens udgangspunkt er, at enhver har ret til aktindsigt i de dokumenter, der findes i den offentlige forvaltning, herunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

Der er efter offentlighedsloven visse undtagelser fra retten til aktindsigt. Det gælder fx oplysninger om enkeltpersoners private forhold, som vi ikke må give aktindsigt i.