Værdier

Del sidens indhold med andre

Vi har defineret tre grundlæggende værdier, som er styrende for vores arbejde og opgavevaretagelse:

Vi er innovative

Vi tænker og afprøver nyt. Vi tilpasser vores aktiviteter så de imødekommer omverdenens behov, og vi udvikler løbende vores arbejdsmetode for at opnå en effektiv opgaveløsning.

Vi er åbne

Vi inddrager aktivt vores samarbejdspartnere. Vi lytter og reflekterer, og vi deler vores viden med andre og kommunikerer klart.

Vi er troværdige

Vi forstår betydningen af tillid til vores beslutninger. Vi træffer velbegrundede og forståelige afgørelser, og vi baserer os på de bedste faglige kompetencer – interne som eksterne.