Præstationsafhængig løn

Del sidens indhold med andre

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren 2019

Styrelsen for Patientsikkerheds direktør Anne-Marie Vangsted er for 2019 tildelt et engangsvederlag på kr. 45.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: Du har ydet en meget stor og vedholdende indsats med at øge patientsikkerheden, herunder afdækning og konsekvensdragning af konkrete tilsynssager. Du har endvidere arbejdet for systematisering af læring.

Præstationsafhængig løn til styrelsesdirektøren 2018

Styrelsen for Patientsikkerheds direktør Anne-Marie Vangsted er for 2018 tildelt et engangsvederlag på kr. 110.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance over året og med følgende begrundelse: Du har sikret en stabil styring i en vanskelig situation med stærkt udefrakommende pres på din organisation. Du har endvidere bidraget med stor indsigt og helhedsorientering i forbindelse med udskillelsen af Styrelsen for Patientklager fra din organisation.