Årsrapporter

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapporter er afrapporteringer af styrelsens vores krav (resultatkrav) og af de økonomiske resultater og krav i form af overholdelse af bevilling mv.

Årsrapporterne indeholder regnskab og beskriver resultater og målopfyldelse i forhold til resultatkontrakten med Sundhedsministeriet.

Styrelsen for Patientsikkerhed blev etableret i 2015 ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsyns- og autorisationsfunktioner. Nedenfor finder du derfor også tidligere års resultatkontrakter for henholdsvis Patientombuddet og den tidligere Sundhedsstyrelse.

1 - 9 af 9

  • 1