Grundlag og målsætninger

Del sidens indhold med andre

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet den 8. oktober 2015 i forbindelse med en omorganisering af Sundhedsministeriets område. Styrelsen blev etableret ved at lægge det daværende Patientombuddet sammen med den daværende Sundhedsstyrelses tilsyns- og autorisationsfunktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed overtog blandt andet embedslægerne fra den gamle Sundhedsstyrelse med områderne tilsyn, sundhedsfaglig rådgivning og beredskab i forbindelse med miljø og smitsomme sygdomme. Embedslægen har siden 1. juli 2016 heddet Tilsyn og Rådgivning i Styrelsen for Patientsikkerhed.