×

Mød os på Folkemødet 2018

22. maj 2018

Vi inviterer alle med interesse eller nysgerrighed for patientsikkerheden i Danmark til at besøge vores stand på dette års Folkemøde på Bornholm, der foregår fra d.14. - 17. juni 2018.

Vi afholder spændende debatter med patientforeninger, politikere og faglige organisationer omkring patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Nedenfor kan du se programmet over de debatter og arrangementer, vi afholder på dette års Folkemøde.

Du finder os på Kæmpestranden J17.

 

Program

Torsdag den 14. juni 2018

13.45 - 14.45

Hvordan skal fremtidens sociale tilsyn på ældreområdet se ud?

Et nyt uafhængigt tilsyn, der skal føre tilsyn med kvaliteten af plejen og omsorgen på plejehjem og i hjemmeplejen, ser snart dagens lys. Hvordan skal den fremtidige tilsynsordning se ud? Vi debatterer ønsker for, hvordan tilsynet bedst muligt understøtter højere kvalitet i plejesektoren og læring.

Deltagere: 

 • Michael Teit Nielsen, Vicedirektør, Ældresagen
 • Karen Stæhr, Sektorformand, FOA
 • Anni Pilgaard, Næstformand, Dansk Sygeplejerråd
 • Anne-Marie Vangsted, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed

15.00 - 16.00 

Test din viden om patientrettigheder

Skal din læge oplyse dig om bivirkningerne ved at tage Panodil? Kan man få erstatning for en skade, selvom der ikke er sket fejl i behandlingen? Og kan Lars Løkke Rasmussen få tilskud til en operation i Slovakiet? Test dig selv på din viden om patient rettigheder og bliv klogere undervejs. Der er præmier på højkant.

Deltagere: 

 • Søren Enggaard Stidsen, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed

17.00 - 17.30

Dilemmaer i sundhedsvæsenet - vi opstiller dilemmaer, som kan opstå i sundhedsvæsenet, og beder panelet tage stilling til dem.

Hver dag skal der træffes mange beslutninger rundt om på landets sygehuse, som kan have konsekvenser for kvaliteten af behandlingen og i nogle tilfælde patientsikkerheden. Vi stiller panelet en række dilemmaer og beder dem tage stilling til, hvordan de mener, der skal handles på dem.

Deltagere:

 • Mads Koch Hansen, Lægelig direktør, Sygehus Lillebælt
 • Morten Freil, Direktør, Danske Patienter
 • Ellen Trane Nørby, Sundhedsminister, Sundheds- og Ældreministeriet

Fredag den 15. juni 2018

09.00 - 10.00 

Sundhed i børnehøjde

Et hospitalsmiljø i børnehøjde med bamsetegninger, organdemonstrationer og bamsevenlige behandlinger. Bamsehospitalet er målrettet de mindste, når vi med legen i fokus inddrager børnene til en snak om sundhed og sygdom. I trygge rammer vil børn og bamser blive mødt af bamselæger, der har børnenes læring, tryghed og forståelse for øje. Vi er eksperter i at håndtere alt fra sommerfugle i maven, brus i næsen, brækkede bamseben, betændte bamseører og bortkomne bamseøjne. Vi vil skabe et trygt rum for børnene blandt Folkemødets mange voksne, hvor der er plads og ro til at snakke, lege og lære om kroppen og organerne, sygdomme og det at være på hospitalet. På den måde kan Bamsehospitalet være med til at forebygge barnets frygt for sundhedsvæsenets kittelbærende personale og mærkelige behandlingsremedier. Bamsehospitalet drives af frivillige studerende med interesse for sundhedsfremme og har eksisteret under ungdomsorganisationen IMCC siden 2002. Bamsehospitalet arbejder for gennem leg og læring at forbedre børns forhold til sundhedsvæsenet i Danmark.

 Deltagere:

 • International Medical Coorporation Commitee (IMCC) 
 • Styrelsen for Patientsikkerhed

Bemærk: International Medical Coorporation Commitee (IMCC) er arrangør.

11.00 - 11.45

Børns autonomi i sundhedsvæsenet – den relevante inddragelse

Bamsehospitalet inviterer til debat om, hvordan sundhedsvæsenet bedre kan favne børn som patienter.

Børn bliver syge på lige fod med voksne. Desværre bliver børnene ikke tilsvarende inddraget i egne sygdomsforløb, og en femtedel af alle indlagte børn i 7. klasse har følt sig tvunget til behandling. Det kan efterlade børnene med en følelse af afmagt, utryghed og mistro til sundhedspersonale - til stor skade for deres fremtidige sundhed. Med deltagelse af bl.a. Radiografrådet fra Odense Sygehus og Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer Bamsehospitalet til debat om, hvordan børn og unge alderspassende og relevant kan inddrages i egen udredning og behandling i sundhedsvæsenet. Bamsehospitalet drives af frivillige studerende med interesse for sundhedsfremme og har eksisteret under ungdomsorganisationen IMCC siden 2002. Bamsehospitalet arbejder for gennem leg og læring at forbedre børns forhold til sundhedsvæsenet i Danmark.

Deltagere:

 • Søren Stidsen, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Mathias, Frivillig, IMCC – bamsehospitalet
 • Ann-louise, Frivillig, IMCC – bamsehospitalet

Bemærk: International Medical Coorporation Commitee (IMCC) er arrangør.

12.00 - 12.45

Patientovergange i sundhedsvæsenet - vi følger en patient.

For at patienterne får den bedste behandling, skal de trygt kunne stole på, at relevant viden er givet videre til de behandlingssteder, der skal fortsætte deres behandling. Kommunikation og overdragelse kan være en stor udfordring i sundhedsvæsenet med risiko for, at vigtige informationer om behandlingen går tabt. Dette kan i yderste konsekvens medføre fejlbehandling. Frank er 79 år, bor alene og lider af diabetes. Frank har været så uheldig at falde og pådrage sig et brud på hoften. Vi følger Frank gennem sundhedsvæsenet – fra han bliver indlagt på sygehuset, opereret og til, at han er færdig med sin genoptræning i sin hjemkommune. Undervejs ser vi på, både hvor godt og hvor skidt det kan gå, når en patient flyttes fra ét behandlingssted til et andet. Kom og hør Franks historie og få et indblik i de faldgruber, der kan være i patientovergange.

 Deltagere:

 • Lena Graversen, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed

15.00 - 16.00

Løvens Hule - den bedste ide til at reducere medicinfejl?

Tre ideer, der kan give færre medicinfejl. Tre eksperter bedømmer. Hvem har den bedste ide? Hør om: Medicinposen som pillernes faste hjem. MERIS scoresystem til måling af risiko for medicinfejl. Apotekernes undervisning af plejepersonale. Medicineringsfejl er en af de store udfordringer for patienterne og for sundhedsvæsenet. Op mod 100.000 bliver hvert år indlagt på grund af medicinproblemer, der kunne være forhindret. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Danmarks Apotekerforening, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelindustriforeningen inviterer til folkemødedebat om emnet med udgangspunkt i et globalt WHO-initiativ Medication Without Harm/Medicin uden skade. Med debatten ønsker arrangørerne i fællesskab at bidrage til at finde løsninger – sammen med publikum og indkaldte eksperter. Debatten vil dermed i sig selv udgøre et element i den danske indsats for ”Medicin uden skade”.

Deltagere: 

 • Michael Teit Nielsen, Vicedirektør, Ældresagen
 • Karin Friis Bach, Formand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Lena Graversen, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Jacob Kjellberg, Professor, VIVE
 • Ida Götke, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest
 • Lars Peter Nielsen, Overlæge, Aarhus Universitetshospital
 • Andreas Rudkjøbing, Næstformand, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Anne Kahns, Formand, Danmarks Apotekerforening

Bemærk: Arrangementet afholdes i samarbejde med Lif, Danmarks Apotekerforening og Dansk Selskab for Patientsikkerhed og foregår  derfor i Det Fælles Sundhedstelt - J 42. 

Lørdag den 16. juni 2018

11.00 - 11.45

Hvad der er op og ned i debatten om patientsikkerhed?

Mediebilledet har i den senere tid båret præg af fortællingen om Styrelsen for Patientsikkerhed som den hårdt sanktionerende myndighed over for blandt andet lægeren, hvor lægestanden giver udtryk for, at styrelsen slår for hårdt ned mod enkeltpersoner, hvilket, ifølge nogle læger, kan have konsekvenser for patientsikkerheden. Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed tager en snak i sofaen med Lægeforeningens formand Andreas Rudkøbing om den debat, der har foregået i medierne gennem den senere tid.

Deltagere:

 • Anne-Marie Vangsted, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen

14.00 - 15.00 

Samlerapportering - en nemmere rapportering af utilsigtede hændelser kan frigive tid til patientsikkerhedsarbejde.

Styrelsen for Patientsikkerhed har høstet god erfaring med pilotprojektet ”Samlerapportering”. Samlerapportering er en metode, hvor udvalgte utilsigtede hændelser registreres med nogle få kryds på et papirskema, for derefter at blive rapporteret ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase på en let og overskuelig måde. Det gør det nemmere for sundhedsfagligt personale i kommunerne at rapportere utilsigtede hændelser, det kan frigive tid til patientsikkerhedsarbejdet, og det kan give et bedre fælles overblik over fejl. Vi håber, at samlerapportering snart bliver bredt ud til hele landet. Kom og hør om pilotprojektet for samlerapportering, som 10 kommuner har deltaget i. Projektet viser en lettere og mere effektiv metode til at opsamle erfaring og højne patientsikkerheden på en og samme tid. Få vist hvor let det er og tag en snak med andre om arbejdet med patientsikkerhed.

 Deltagere:

 • Lena Graversen, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed

16.30 - 17.30 

Hvad gør det risikobaserede tilsyn risikobaseret – og er det overhovedet en god ide?

Arbejdstilsynet har haft det i mange år - og nu er det der også på sundhedsområdet, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed siden 2017 har ført risikobaseret tilsyn med alle landets behandlingssteder. Et risikobaseret tilsyn skal reagere på og forebygge fejl i sundhedsvæsenet – gennem en mere effektiv og målrettet kontrol. Det risikobaserede tilsyn har imidlertid mødt kritik fra blandt andet de praktiserende læger, som mener, modellen til tider fører til spildte kræfter og dobbeltkontrol. Der bliver arbejdet med risikobaseret tilsyn i mange lande og i mange brancher, så det rejser en række spørgsmål. Hvordan et risikobaseret tilsyn designes, så det giver den ønskede effekt? Hvordan skal et risikobaseret tilsyn designes så det er den rette model for tilsyn med det danske sundhedsvæsen? Og findes der et alternativ? Vi varmer op med en introduktion til, hvordan tilsynet fungerer efterfulgt af debat.

Deltagere:

 • Birgitte Drewes, Kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Søren Kryhlmand, Direktør, Arbejdstilsynet
 • Morten Freil, Direktør, Danske Patienter
 • Dennis Staahltoft, Bestyrelsesmedlem, formand for Kvalitets- og Forskningsudvalg, PLO
 • Anne-Marie Vangsted, Direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed