Smitteopsporing - sådan behandler vi dine personoplysninger

Del sidens indhold med andre

Vi registrerer oplysninger om dig i forbindelse med smitteopsporing, som vi bruger til vores arbejde med at bekæmpe epidemien. Vi registrerer de oplysninger, du selv afgiver, når du ringer til os, og de oplysninger du selv registrerer i selvbetjeningsløsningerne – for hhv. nære kontakter og smittede. Desuden modtager vi oplysninger om smittede fra Statens Serum Institut (SSI). Vi videregiver oplysningerne til andre myndigheder, som bistår os med smitteopsporingen. Du har blandt andet ret til at bede om indsigt i oplysningerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har til opgave at bekæmpe visse smitsomme sygdomme, herunder foretage smitte- og kontaktopsporing, jf. epidemilovens § 44.

Hvis du er eller har været smittet med covid-19, eller har været nær kontakt med en, der er smittet, vil STPS behandle oplysninger om dig.

Styrelsens opgaver med smitteopsporing ændrer sig i takt med udviklingen i retningslinjerne for håndtering af Covid-19. Omfanget af dataindsamling varierer derfor over tid.

Læs mere om vores arbejde med smitteopsporing.

Vores formål med behandling af personoplysninger

Vores formål med at behandler personoplysninger hovedsageligt at understøtte en hurtig og effektiv smitteopsporing.

 • Yde vejledning om, hvordan man skal forholde sig, hvis man er smittet eller er nær kontakt til en smittet
 • Opspore nære kontakter til smittede for at hindre yderligere smitte
 • Oprette henvisning til test af nære kontakter.

Hvilke oplysninger behandler vi, og hvor længe opbevares de

STPS vil behandle almindelige oplysninger om dig, såsom

 • Kontaktoplysninger i form navn, adresse, telefonnummer, cpr-nummer, mailadresse mv.
 • Oplysninger om arbejdsplads
 • Oplysninger om flyrejser, deltagelse i sociale begivenheder, formodet smittekilde mv.

Derudover behandler vi helbredsoplysninger om dig i form af

 • Oplysninger om smitte med covid-19, herunder dato for smitte og oplysninger om symptomer
 • Eventuelt andre helbredsoplysninger

Vi opbevarer oplysninger så længe det er nødvendigt at foretage smitteopsporing af covid-19 og dokumentere dette i henhold til forvaltnings- og arkivlov.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

STPS er pålagt opgaven med at foretage smitteopsporing efter epidemilovens § 44, der således fungerer som hjemmel for STPS behandling af personoplysninger i forbindelse med smitteopsporingen.

Behandlingen af almindelige personoplysninger er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som STPS har fået pålagt.

Behandlingen af følsomme personoplysninger er i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af Danmarks nationale ret i form af epidemiloven.

Behandlingen af cpr-nummer sker med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, da behandlingen er nødvendig for entydigt at kunne identificere dig.

Hvor har vi dine oplysninger fra?

Vi registrer de oplysninger, du selv oplyser, når du ringer til os, eller når vi ringer til dig, og de oplysninger du selv registrerer i selvbetjeningsløsningerne for hhv. nære kontakter og smittede.

Vi modtager oplysninger om personer, der er testet positive for covid-19 fra Statens Serum Institut (SSI). SSI leverer hver dag en liste til STPS med personer, der aktuelt er smittede. Vi modtager oplysninger om personer, der testet positivt fra private testudbydere.

Derudover modtager vi oplysninger fra flyselskaber over hvem, der var ombord på passagerfly, der lander i Danmark.

Hvem videregiver vi dine oplysninger til?

Vi kan videregive dine oplysninger til myndigheder, der bistår os med smitteopsporingen, herunder politi og bopælskommune.

Vi videregiver også en række af dine oplysninger til Statens Serum Institut til deres videre arbejde med bekæmpelse og monitorering af epidemien.

Vi kan videregive oplysninger om dig til en af din nære kontakter, hvis det er nødvendigt som led i smitteopsporingen og du har accepteret videregivelsen.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om:

 • at se hvilke oplysninger, vi behandler om dig (indsigt)
 • at få rettet urigtige eller vildledende oplysninger (berigtigelse)
 • at få slettet oplysninger (ret til at blive glemt)
 • at få stoppet behandlingen af oplysninger (begrænsning af behandling)
 • at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling (indsigelse).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os ved at sende en mail til informationssikkerhed@stps.dk. Hvis du i den forbindelse har brug for at sende os følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du i stedet kontakte os gennem eBoks. Her kan du sende en meddelelse og vælge Styrelsen for Patientsikkerhed som modtager.

Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at få bekræftet din identitet eller få yderligere oplysninger fra dig, før vi kan besvare din henvendelse. Dette gør vi for at sikre, at vi udleverer personoplysninger til den rette person og ikke til en person, der udgiver sig for at være dig.

Du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til databeskyttelse@sum.dk. Vores databeskyttelsesrådgiver er fælles databeskyttelsesrådgiver for hele Sundheds- og Ældreministeriets koncern, og vi skal derfor bede om, at du i din henvendelse angiver, at henvendelsen vedrører Styrelsen for Patientsikkerhed.