×

Nyheder

Denne side rummer tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra før den 4. januar 2016. Fra og med denne dato vil der kun blive offentliggjort nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
41 - 60 af 215 nyheder
 • Dødsfald på baggrund af meningokoksygdom

  | 3. januar 2017 |

  En 17-årig dreng er nytårsdag død af den sjældne meningokokssygdom.

 • Ny organisation i Styrelsen for Patientsikkerhed

  | 2. januar 2017 |

  Ved årsskiftet 2016-2017 er en ny intern organisering af Styrelsen for Patientsikkerhed trådt i kraft. Styrelsens nye organisation skal hjælpe med at gøre det endnu mere trygt og sikkert at være patient i Danmark.

 • Ny principiel afgørelse om retten til lægevalg

  | 22. december 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 19. december truffet en principiel afgørelse, som skaber klarhed om retten til at beholde egen læge ved flytning inden for kommunegrænserne.

 • Her skal utilsigtede hændelser fremover rapporteres

  | 22. december 2016 |

  Dansk Patientsikkerhedsdatabases hjemmeside, www.dpsd.dk, lukker ned med udgangen af 2016.

 • Risiko for forveksling mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

  | 16. december 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer læger og sundhedspersonale til at være opmærksomme på, at der kan ske forvekslinger mellem Gardasil® og MFR-vaccinen.

 • Byretsdom: Tandlæge dømt for at praktisere uden autorisation

  | 16. december 2016 |

  Byretten har den 12. december afsagt dom i en sag, hvor en tandlæge var fortsat med at praktisere, selvom Styrelsen for Patientsikkerhed ellers midlertidigt havde frataget autorisationen.

 • Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb bliver temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017

  | 7. december 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed er klar med temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2017.

 • Landsretsdom: Tandlæge skal aflevere journaler

  | 30. november 2016 |

  Landsretten har 28. november 2016 stadfæstet byrettens dom i en sag, hvor en tandlæge havde undladt at aflevere patientjournaler til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er lovpligtigt og normal proc

 • Ny infofilm om utilsigtede hændelser

  | 30. november 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed og de fem regioner har sammen lavet en film om rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser, som på få minutter forklarer, hvordan man arbejder med utilsigtede hændelser i almen praksis.

 • Giv liv - Bliv ægdonor

  | 28. november 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer i dag kampagnen ”Giv Liv – Bliv ægdonor”. Kampagnen skal øge antallet af kvinder, der vil hjælpe barnløse til at få deres store ønske opfyldt.

 • Ny vejledning om tandlægers journalføring

  | 9. november 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver nu en ny vejledning til tandlæger om journalføring.

 • Samlerapportering i det kommunale sundhedsvæsen i gang

  | 3. november 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed igangsætter nu et pilotprojekt, der skal bidrage til at styrke trygheden for patienter og borgere i det kommunale sundhedsvæsen.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed ruster sig til nye opgaver

  | 24. oktober 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer fra årsskiftet 2016-17 på den interne organisering. Styrelsen tilpasser sig de nye opgaver med det risikobaserede tilsyn og det stærkere mandat. Ligesom strukturen bliver tilpasset opbygningen af nye kontorer i Århus og et tværgående fokus på at gøre det trygt og sikkert at være patient i Danmark.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed rekrutterer stærkt i Aarhus

  | 20. oktober 2016 |

  Det går hurtigt fremad med etableringen af Aarhus’ største offentlige juridiske arbejdsplads. 1. februar runder vores afdeling i Aarhus 50 ansatte, og vi søger stadigt flere.

 • Kritik af Region Sjælland i sagen om Køge Sygehus

  | 13. oktober 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har nu vurderet svarene i sagen om den unødvendige brug af medicin på intensivafdeling på Køge Sygehus i Region Sjælland. Sagen udsprang af en rapport fra Arbejdstilsy

 • Ny redegørelse for blodproduktområdet

  | 13. oktober 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udsender nu ”Redegørelse for Blodproduktområdet 2015”. Redegørelsen tegner igen i år et billede af faldende forbrug af blod til transfusion samt høj sikkerhed for, at der ikke overføres smitsomme sygdomme som HIV og hepatitis fra donorerne.

 • Til dig, der vil klage over din behandling i Tyskland

  | 10. oktober 2016 |

  Der er i denne tid stort fokus på danskere, som har søgt behandling for særligt borrelia i Tyskland. Ønsker man at klage over behandlingen, skal det foregå i Tyskland.

 • Ny strategi for læring i sundhedsvæsenet

  | 30. september 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer i dag en ny strategi for læring i sundhedsvæsenet. Strategien skal sikre, at vi sammen nationalt, regionalt og lokalt skaber bedre læring i det danske sundhedsvæsen.

 • Utilsigtede hændelser – det skal og kan oplysningerne bruges til

  | 13. september 2016 |

  Det er vigtigt, at sundhedspersoner og ledere i sundhedsvæsenet ved, hvordan patientsikkerhedsmæssige problemer rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) kan anvendes, og hvilke begrænsninger der er for anvendelsen.

 • Revideret pjece om ansættelse af sundhedsfagligt personale

  | 7. september 2016 |

  Den reviderede pjece 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale – Gode råd og præciseringer' henvender sig til arbejdsgiverne på sundhedsområdet og giver gode råd og vejledning om ansættelse af sundhedspersonale.