×

Nyheder

Denne side rummer tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra før den 4. januar 2016. Fra og med denne dato vil der kun blive offentliggjort nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
41 - 60 af 244 nyheder
 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom ved brug af Chlordiazepoxid

  | 6. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om chlordiazepoxid ved akut behandling af alkoholabstinens.

 • Ordination og overgange skyld i alvorlige AK-fejl

  | 31. maj 2017 |

  Der sker mange fejl, når patienter får blodfortyndende medicin. Et nyt studie af moderate, alvorlige og dødelige utilsigtede hændelser viser, at det især er patientovergange og fejlordinationer fra lægerne, der skaber problemer.

 • Værd at vide om tilsyn med fodterapeuter

  | 19. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række fodterapeuter for første gang tilsynsbesøg. En række af de faglige spørgsmål, som det indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Sådan oplevede et bosted at have tilsyn

  | 18. maj 2017 |

  De første tilsyn med bosteder er gennemført. En leder af et bosted i København giver et indblik i oplevelsen og fortæller om den læring, som tilsynet førte med sig.

 • Patienter anker fortsat flere sager om patienterstatning

  | 16. maj 2017 |

  3.203 sager blev indgivet til Ankenævnet for Patienterstatningen i 2016, viser nævnets netop publicerede årsberetning for 2016. Dermed stiger tilgangen af ankesager fortsat, om end ikke helt så hastigt som tidligere.

 • Antallet af sager i Det Psykiatriske Ankenævn stiger fortsat

  | 9. maj 2017 |

  I 2016 modtog Det Psykiatriske Ankenævn 207 klager over afgørelser truffet af Det Psykiatriske Patientklagenævn. Til sammenligning modtog nævnet 173 sager i 2015 og 143 sager i 2013. Det fremgår af nævnets årsberetning for 2016.

 • Værd at vide om det nye tilsyn med bosteder

  | 8. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række bosteder for første gang tilsynsbesøg. En række af de faglige spørgsmål, som det indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Patientsikkerhedskulturen er i rivende udvikling

  | 5. maj 2017 |

  Det vrimlede med inspirerende patientsikkerhedsprojekter i regioner og kommuner i 2016. Det viser den årlige Patientsikkerhedsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som samler lokale patientsikkerheds-initiativer fra det forgangne år.

 • Ny strategi for inddragelse i styrelsens arbejde

  | 3. maj 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed lancerer i dag en ny strategi for inddragelse af borgere og patienter i styrelsens arbejde. Strategien skal bidrage til, at borgere og patienters oplevelser i og viden om sundhedsvæsnet kommer med i styrelsens arbejde for patientsikkerhed.

 • Værd at vide om det nye tilsyn med tandlægeklinikker

  | 3. maj 2017 |

  I forbindelse med det risikobaserede tilsyn får en række tandlægeklinikker for første gang tilsynsbesøg. En række af de tandlægefaglige spørgsmål, som målepunkter og tilsyn indtil videre har givet anledning til, er nu samlet i en oversigt.

 • Medicin og fald står stadig for flest utilsigtede hændelser

  | 1. maj 2017 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase viser, at medicinering og fald igen i 2016 var årsag til størstedelen af de rapporterede utilsigtede hændelser. Styrelsen un

 • Ansatte ved EU-institutioner får nu adgang til dansk sygesikring

  | 19. april 2017 |

  Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet en ny vejledning om udstedelse af det særlige sundhedskort til personer, som har ret til sundhedslovens ydelser uden at have bopæl i Danmark.

 • Abortankenævnet varsler større åbenhed med ny årsberetning

  | 6. april 2017 |

  Abortankenævnet og Styrelsen for Patientsikkerhed, der er sekretariat for nævnet, indfører større åbenhed omkring nævnets virke og praksis. Derfor genindfører Abortankenævnet nu sin årlige beretning om nævnets arbejde.

 • Flere batcher af EpiPen® tilbagekaldes

  | 5. april 2017 |

  Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at firmaet MEDA har besluttet at tilbagekalde fire såkaldte batcher af EpiPen®, der bliver brugt ved akutte alvorlige overfølsomhedsreaktioner.

 • Målepunkter for tilsyn i almen praksis og på sygehuse er klar

  | 24. marts 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har nu offentliggjort de faglige målepunkter, der i 2017 danner rammen om de risikobaserede tilsyn i almen praksis og på sygehuse.

 • Varslingsfristen for tilsyn bliver nu forlænget

  | 24. marts 2017 |

  Efter en række henvendelser fra organisationer og sundhedspersoner har Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at udvide varslingsfristen for tilsyn fra fire til seks uger.

 • Høj målopfyldelse i styrelsens første år

  | 20. marts 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerheds årsrapport for 2016 viser 97,5 procents målopfyldelse af resultatkontrakten. Forberedelsen af det risikobaserede tilsyn, nedbringelse af puklen af ældre sager og etableringen af et nyt kontor for klagesagsbehandling i Aarhus er blandt de store resultater.

 • Patienter har ret til aktindsigt - også i gamle journaler

  | 15. marts 2017 |

  Patienter har som udgangspunkt altid ret til indsigt i deres personlige journaler, lyder det i en principiel udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

 • Mange danskere søger refusion for behandling i udlandet

  | 8. marts 2017 |

  Ny rapport viser, at Danmark er blandt de EU-lande, hvor flest borgere søger refusion for planlagt behandling i udlandet.

 • Principiel afgørelse: Advokat pålagt bøde for krænkende udtalelser

  | 6. marts 2017 |

  Advokatnævnet har den 28. februar 2017 afsagt kendelse i en sag, hvor en advokat har fremsat krænkende udtalelser mod en ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed. Advokatnævnet har givet medarbejderen medhold og pålagt advokaten en bøde.