×

Nyheder

Denne side rummer tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra før den 4. januar 2016. Fra og med denne dato vil der kun blive offentliggjort nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
41 - 60 af 193 nyheder
 • Risiko for alvorlig forgiftning med D-vitamin dråber hos spædbørn

  | 26. juli 2016 |

  Firmaet InnoPharma har trukket økologiske D-vitamin dråber af mærket ”Inno Pharma vitamin D3-dråber” tilbage

 • Patientombuddet udgiver sin årsberetning for 2015

  | 18. juli 2016 |

  For at styrke patientsikkerheden blev Patientombuddet i oktober 2015 lagt sammen med Sundhedsstyrelsens enheder for tilsyn og autorisation i en ny samlet Styrelse for Patientsikkerhed. Årsberetningen fra Patientombuddet 2015 bliver dermed den sidste af sin slags.

 • Nyt opslagsværk om nordiske sundhedsfaggrupper

  | 8. juli 2016 |

  Nordisk Ministerråd har netop udgivet en Håndbog over regulerede sundhedsfaggrupper i Norden på Nordisk Ministerråds hjemmeside. Det er Nordisk Helsegruppe der står bag opslagsværket. Det er første gang, der laves sådan en oversigt.

 • Intravenøs sedation kræver en tilgængelig anæstesiolog

  | 6. juli 2016 |

  På baggrund af en række negative patientoplevelser anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed at der fremover er en speciallæge i anæstesiologi tilgængelig ved operationer, hvor der anvendes en kombination af stærk smertestillende (analgetika) og angstdæmpende (potente sedativa) medicin intravenøst.

 • Ankenævnet for Patienterstatningen udgiver årsberetning for 2015

  | 6. juli 2016 |

  Ankenævnet for Patienterstatningen udgiver nu sin årsberetning for 2015.

 • Nyt navn til tre enheder i Styrelsen for Patientsikkerhed

  | 1. juli 2016 |

  Med Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. 184 om bl.a. det risikobaserede tilsyn bliver embedslægebegrebet afskaffet per 1. juli 2016.

 • Samlerapportering: kommuner kan nu ansøge om at deltage i pilotprojektet

  | 30. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed søger kommuner til et pilotprojekt om samlerapportering i det kommunale sundhedsvæsen. Formålet med pilotprojektet er at undersøge, om:

 • Få genoptaget din sag og få mere i begravelseshjælp

  | 30. juni 2016 |

  En praksisændring har gjort det muligt at søge om begravelseshjælp mere én gang. Det betyder at du kan søge om at få din sag genoptaget, hvis du tidligere har f&

 • Nu bliver det lettere at donere æg

  | 30. juni 2016 |

  Fra 1. juli ændres reglerne for donation af æg, så danske kvinder, der i dag står på venteliste i op til to år for at få et æg, hurtigere kan få hjælp. De vigtigste ændringer er, at kvinder, der tilbyder hjælp, kan donere æg op til seks gange, og at det kan ske flere steder – fx i både offentligt og privat regi – og at kompensationen for omkostninger i forbindelse med donationen sættes op til 7.000 kr. pr. gang.

 • Pas på din sundhed - også på nettet

  | 30. juni 2016 |

  I Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer vi patienterne til at tænke sig godt om inden de benytter de mange tilbud som e-sundhed giver.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver Landsrapporten for tilsyn med plejehjem

  | 28. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført 628 plejehjemstilsyn i 2015. Det er færre tilsynsbesøg end de foregående år. Det er tegn på, at flere...

 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver årsberetningen for 2015

  | 23. juni 2016 |

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver igen i år en årsberetning om nævnets arbejde, og understreger i år bl.a., at autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre journal, også når de udfører alternativ behandling.

 • Husk det blå sygesikringskort - og brug det

  | 21. juni 2016 |

  En del danskere ender med selv at lægge ud for lægehjælp under en ferie i et EU/EØS-land eller Schweiz. En hyppig årsag er, at det blå sygesikringskort er blevet glemt derhjemme. I mange tilfælde kan noget af udlægget refunderes af Styrelsen for Patientsikkerhed, men det kan tage tid, og det er ikke altid, at man har ret til at få alle pengene tilbage.

 • Hjælp til medhjælp

  | 14. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed beder nu en lang række aktører på sundhedsområdet om indspark til en gennemgribende revidering af medhjælpsreglerne, der berører mange mennesker – læger, sygeplejersker og andre – der i bestemte situationer udfører arbejde i opdrag for andre.

 • Sådan søger du autorisation

  | 13. juni 2016 |

  Er du blandt de mange personer, der i den kommende tid færdiggør din uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, eller fysioterapeut, så skal du huske at søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed følger Sundhedsplatformen nøje

  | 10. juni 2016 |

  De første ugers drift af Sundhedsplatformen på to københavnske hospitaler er blevet fulgt af en række begejstrede meldinger og nogle kritiske vurderinger fra brugerne.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Det Psykiatriske Ankenævn udgiver årsberetningen for 2015

  | 1. juni 2016 |

  Det Psykiatriske Ankenævn udgiver igen i år en årsberetning, der gennemgår praksis fra 2015 om forskellige former for tvangsindgreb efter psykiatriloven.

 • Lægetitel kræver dansk autorisation

  | 31. maj 2016 |

  Patienter og sundhedspersoner skal ikke være i tvivl om, hvornår man taler eller skriver med en læge med dansk autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed præciserer reglerne

 • Praksisændring - Få mere i begravelseshjælp

  | 25. maj 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har truffet en ny principafgørelse, der gør det muligt at søge om begravelseshjælp mere end én gang.