×

Nyheder

Denne side rummer tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed fra før den 4. januar 2016. Fra og med denne dato vil der kun blive offentliggjort nyheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
181 - 193 af 193 nyheder
 • Autorisation af sundhedspersoner fra tredjelande

  | 16. maj 2013 |

  Den 16. maj 2013 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS. Med bekendtgørelsen sammenskri

 • Sundhedsstyrelsens tilsyn med læger

  | 14. maj 2013 |

  I en konkret tilsynssag mod en læge, som omtales i medierne, har der været en unødvendig lang sagsbehandlingstid i Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har beklaget, at der i den pågældende sag ikke blev afho

 • Temarapport om tryksår

  | 14. maj 2013 |

  Formålet er at sætte fokus på patienter, som udvikler tryksår i deres kontakt med sundhedsvæsenet. Temarapportens data er baseret på rapporter om utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase samt afgjorte klagesager fra patienter og pårørende.

 • Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet udgiver årsberetninger for 2012

  | 1. maj 2013 |

  Du læse om nævnenes virke samt om nøgletallene for 2012 i de to årsberetninger.

 • Følg UV-indekset med ny app

  | 25. april 2013 |

  Når UV-indekset sniger sig over tre, skal man passe på i solen. Men hvordan kan man tjekke UV-indekset? Det giver en ny app svaret på. Appen er gratis, hedder UV-indeks og kan hentes til både iPhone o

 • Årsmøde om fostre, børn og miljø

  | 24. marts 2013 |

  Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed holder årsmøde om temaet: fostre, børn og miljø. Mødet henvender sig primært til forskere og administratorer, der beskæ

 • Nyhedsbrev om International Social Sikring, Nr. 1, 2013

  | 6. marts 2013 |

  Patientombuddet, International Sygesikring og Pensionsstyrelsen har udgivet 'Nyhedsbrev om international social sikring'

 • Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase er udkommet

  | 1. marts 2013 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2012 er udkommet. Der blev i 2012 rapporteret 155.791 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på knapt 60 procent i forhold til 2011. De mange rapporter giver en vigtig indsigt i patientsikkerhedsniveauet og risikoområder i det danske sundhedsvæsen. Patientombuddet har tilsvarende sidste år bedt regioner, kommuner og private sygehuse om at bidrage med oplysninger om deres aktiviteter på patientsikkerhedsområdet. Du kan læse årsberetningen under fanen publikationer - årsberetninger.

 • Sprøjter til medicinpumper

  | 27. februar 2013 |

  Der er risiko for dosisafvigelse på indtil 10 procent, hvis der anvendes en sprøjte fra en anden leverandør med en anden dimension, end den som sprøjtepumpen er indstillet til. En sprøjte med mindre indre diameter vil resultere i en underdosering, mens en sprøjte med en større indre diameter vil resultere i en overdosering. Dette er problematisk, fordi sprøjtepumper anvendes til indgift af lægemidler, der skal doseres præcist.

 • Statistik 2011 vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

  | 25. februar 2013 |

  For første gang siden 2004 blev der i 2011 registreret et fald i antallet af ansøgninger om sen abort. Det viser den statistik for 2011, som Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, foster

 • Samlet guide om ioniserende stråling

  | 5. februar 2013 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver for første gang en samlet oversigt over, hvilke naturlige og menneskeskabte kilder til ioniserende stråling der er i Danmark. Omkring 74 procent af den ioniserende stråling,

 • Forbedring af patientsikkerheden ved kosmetisk behandling

  | 23. januar 2013 |

  Sundhedsstyrelsen offentliggør en ny bekendtgørelse og vejledning om kosmetisk behandling, der skal styrke patientsikkerheden. Vejledningen skærper kravene til speciallægers

 • Sammenlægning af Sundhedsstyrelsens offentlige registre

  | 15. januar 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har lettet vejen til oplysninger om sundhedspersoner og om private behandlingssteder, herunder kosmetiske behandlingssteder. Der er nu ét fælles register med en f&a