×

Nyheder om håndtering af medicin

 • Fælles platform skal styrke indsats for patientsikker medicin

  | 20. december 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed lancerer i dag en fælles hjemmeside, som skal understøtte indsatsen for at nedbringe antallet af medicinskader.

 • Ny kampagne skal forebygge fejl med methotrexat i plejesektoren

  | 7. december 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen lancerer en kampagne, der skal forebygge doseringsfejlene med methotrexat på plejecentre og i hjemmesygeplejen.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke

  | 9. november 2018 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om risiko for fejldosering med Xarelto® Startpakke.

 • Nyt materiale til undervisning om demens og antipsykotisk medicin

  | 19. september 2018 |

  Undervisningsmaterialet har til formål at give plejepersonale på plejehjem og –centre information om demens og brugen af antipsykotika, så et korrekt brug sikres.

 • Studerende skal genkende risiko for medicinfejl

  | 28. maj 2018 |

  Nyt undervisningsmateriale skal ruste fremtidens sundhedspersonale til at genkende risikoen for alvorlige medicinfejl.

 • Samlet dansk indsats for at undgå medicin-fejl

  | 19. marts 2018 |

  Den danske del af WHO Projektet ’Medicin uden skade’ lanceres 21. marts med bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. Ambitionen er at øge patientsikkerheden ved medicinering.

 • Tilsyn med forsøgsordning med medicinsk cannabis

  | 22. december 2017 |

  Fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 gennemfører det danske sundhedsvæsen en forsøgsordning med medicinsk cannabis som behandling. Som en del af ordningen skal Styrelsen for Patientsikkerhed overvåge lægernes ordination af medicinsk cannabis. Det gør vi ved hjælp af vores allerede etablerede overvågningsprogram for afhængighedsskabende lægemidler.

 • Medicinfejl rammer børn på danske hospitaler

  | 6. december 2017 |

  Der sker jævnligt fejl i forbindelse med håndteringen af medicin på danske hospitaler. Det gælder også, når det drejer sig om medicinering af børn, og faktisk sker der forholdsmæssigt flere fejl i medicineringen af børn end af voksne. I en ny ph.d.-afhandling har Rikke Mie Rishøj, ph.d.-studerende ved SDU, undersøgt, hvilke medicineringsfejl der bliver rapporteret flest af, og hvilke konsekvenser de har for de børn, der rammes.

 • Workshop gav plads til god dialog

  | 4. december 2017 |

  I uge 48 afholdte Styrelsen for Patientsikkerhed to workshops for læger med interesse for antipsykotisk behandling af ældre med demens. Målet var at gøre deltagerne klogere på korrekt behandling og seponering.

 • Kom til workshop om antipsykotisk medicin til demente

  | 13. november 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer interesserede læger til workshop om bedre brug af antipsykotisk medicin til ældre med demens.

 • OBS-meddelelse: Bupivacain må ikke gives intravaskulært

  | 12. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om problemer med, at det lokalbedøvende middel bupivacain gives direkte i blodkar, hvilket kan medføre alvorlige forgiftninger.

 • OBS-meddelelse: Vær opmærksom på korrekt dosering af methotrexat

  | 7. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag udsendt en OBS-meddelelse om forvekslinger af daglig og ugentlig dosis af methotrexat til patienter med leddegigt og psoriasis.

 • Nye forholdsregler ved brug af Pro-Epanutin

  | 5. september 2017 |

  En række medicineringsfejl og utilsigtede hændelser rapporteret til Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har givet anledning til nye forholdsregler for epilepsimidlet Pro-Epanutin.

 • Dansk initiativ bakker op om WHO’s nye medicin-satsning

  | 30. juni 2017 |

  WHO lancerede i foråret en ny verdensomspændede satsning, medication without harm, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Et nyt dansk initiativ vil bakke op om WHO’s globale kampagne.

 • Risiko for forveksling mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

  | 16. december 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer læger og sundhedspersonale til at være opmærksomme på, at der kan ske forvekslinger mellem Gardasil® og MFR-vaccinen.

 • Intravenøs sedation kræver en tilgængelig anæstesiolog

  | 6. juli 2016 |

  På baggrund af en række negative patientoplevelser anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed at der fremover er en speciallæge i anæstesiologi tilgængelig ved operationer, hvor der anvendes en kombination af stærk smertestillende (analgetika) og angstdæmpende (potente sedativa) medicin intravenøst.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed følger Sundhedsplatformen nøje

  | 10. juni 2016 |

  De første ugers drift af Sundhedsplatformen på to københavnske hospitaler er blevet fulgt af en række begejstrede meldinger og nogle kritiske vurderinger fra brugerne.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Flyer om biosimilære lægemidler

  | 20. april 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen udarbejdet en flyer til sundhedspersonale, der skal bruge et biosimilært eller biologisk lægemiddel. Et biosimilært lægemiddel har samme kvalitet, effekt og sikkerhedsprofil som det originale biologiske lægemiddel.

 • Skærpede regler for journalføring af behandling med biologiske lægemidler

  | 18. januar 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret journalføringsbekendtgørelsen som led i en skærpet overvågning af bivirkninger ved visse biologiske lægemidler. Æn