×

Nyheder om autorisation, anerkendelser og selvstændigt virke

 • Brexit og sundhedsfaglige autorisationer

  | 11. december 2018 |

  Storbritanniens udtrædelse af EU kan påvirke sundhedspersoners autorisationer

 • Lempede regler for registrering og gebyr

  | 6. juli 2018 |

  Første juli blev der ændret på reglerne for registrering og gebyr. Det betyder, at en række virksomheder og situationer nu er undtaget, blandt andet frivillige og lægeva

 • Nu kan osteopater søge om autorisation

  | 5. juli 2018 |

  Fra juli 2018 er det muligt for osteopater at søge om dansk autorisation. Det betyder, at osteopater bliver omfattet af de pligter, som er beskrevet i Autorisationsloven og at de patienter, der søger behandling hos osteopater, får mulighed for at klage og søge erstatning, hvis de er utilfredse med deres behandling.

 • Advarselssystem skaber patientsikkerhed på tværs af grænser

  | 17. november 2017 |

  Danmark er ét af de lande, der har gået forrest om at få etableret et system, der gør det muligt for myndigheder i EU at kommunikere hurtigt og nemt. Det gavner patientsikkerheden.

 • Nye regler om fjernelse af tatovering er sendt i høring

  | 13. september 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt en bekendtgørelse i høring, der foreslår, at fjernelse af tatoveringer bliver omfattet af reglerne for kosmetisk behandling.

 • Tandlæger: Husk konstanskontrol af digitalt røntgenudstyr

  | 3. juli 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har nu gennemført cirka 40 tilsyn på tandklinikker, og kan konstatere, at der generelt mangler kendskab til den vejledning om konstanskontrol af røntgenudstyr, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse står bag.

 • Præcisering af regler om danskkundskaber for tredjelandsansøgere

  | 7. juni 2017 |

  Folketingets Ombudsmand har i en udtalelse af 8. februar 2017 udtalt kritik af styrelsens fortolkning og anvendelse af de daværende krav til danskkundskaber i § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr.

 • Principiel afgørelse: Advokat pålagt bøde for krænkende udtalelser

  | 6. marts 2017 |

  Advokatnævnet har den 28. februar 2017 afsagt kendelse i en sag, hvor en advokat har fremsat krænkende udtalelser mod en ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed. Advokatnævnet har givet medarbejderen medhold og pålagt advokaten en bøde.

 • Byretsdom: Tandlæge dømt for at praktisere uden autorisation

  | 16. december 2016 |

  Byretten har den 12. december afsagt dom i en sag, hvor en tandlæge var fortsat med at praktisere, selvom Styrelsen for Patientsikkerhed ellers midlertidigt havde frataget autorisationen.

 • Ny redegørelse for blodproduktområdet

  | 13. oktober 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udsender nu ”Redegørelse for Blodproduktområdet 2015”. Redegørelsen tegner igen i år et billede af faldende forbrug af blod til transfusion samt høj sikkerhed for, at der ikke overføres smitsomme sygdomme som HIV og hepatitis fra donorerne.

 • Revideret pjece om ansættelse af sundhedsfagligt personale

  | 7. september 2016 |

  Den reviderede pjece 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale – Gode råd og præciseringer' henvender sig til arbejdsgiverne på sundhedsområdet og giver gode råd og vejledning om ansættelse af sundhedspersonale.

 • Ny Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

  | 9. august 2016 |

  Den nye bekendtgørelse medfører, at autoriserede sundhedspersoner på sygehuse fremover også skal føre journal over brugen af alarmer og pejlesystemer, samt tilbageholdelse og tilbageførelse.

 • Sådan søger du autorisation

  | 13. juni 2016 |

  Er du blandt de mange personer, der i den kommende tid færdiggør din uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, eller fysioterapeut, så skal du huske at søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Lægetitel kræver dansk autorisation

  | 31. maj 2016 |

  Patienter og sundhedspersoner skal ikke være i tvivl om, hvornår man taler eller skriver med en læge med dansk autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed præciserer reglerne

 • Flyer om biosimilære lægemidler

  | 20. april 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen udarbejdet en flyer til sundhedspersonale, der skal bruge et biosimilært eller biologisk lægemiddel. Et biosimilært lægemiddel har samme kvalitet, effekt og sikkerhedsprofil som det originale biologiske lægemiddel.

 • Oplysninger om sundhedspersoner samles i et register

  | 18. april 2016 |

  Alle oplysninger om sundhedspersoners autorisation og tilsynsmæssige sanktioner vil fremover blive samlet et sted. Styrelsen for Patientsikkerhed erstatter Tilsynslisten med autorisationsregiste

 • Skærpede regler for journalføring af behandling med biologiske lægemidler

  | 18. januar 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret journalføringsbekendtgørelsen som led i en skærpet overvågning af bivirkninger ved visse biologiske lægemidler. Æn

 • Kontrol af udenlandske lægers uddannelse

  | 2. december 2015 |

  Kontrol af udenlandske lægers uddannelse Styrelsen for Patientsikkerhed skærper kontrollen med udenlandske lægers uddannelsespapirer.

 • Sundhedsstyrelsen har frataget fynsk psykiaters autorisation

  | 28. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i dag midlertidigt frataget en fynsk psykiaters autorisation med øjeblikkelig virkning