×

Nyheder rettet mod sundhedsprofessionelle og myndigheder

 • Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018

  | 5. april 2019 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018 viser, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er stabilt i forhold til 2017 med knap 200.000 rapporter. Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet. Kun 1,75 pct. kommer fra pårørende eller patienter. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på at gøre rapporteringssystemet let tilgængeligt for patienter og pårørende, samtidig med, at der er iværksat en informationskampagne.

 • Positiv tilbagemelding på det sundhedsfaglige tilsyn

  | 3. april 2019 |

  Blandt sundhedspersonalet på landets sygehuse, bosteder og andre behandlingssteder er der stor tilfredshed med de tilsynsbesøg, de har haft fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse.

 • Barn på 13 måneder smittet med mæslinger

  | 22. marts 2019 |

  Et 13 måneder gammelt barn fra Roskildeområdet er smittet med mæslinger. Barnet har blandt andet opholdt sig på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

 • Barn smittet med mæslinger i Københavnsområdet

  | 15. marts 2019 |

  Et barn på 4 år er smittet med mæslinger i Københavnsområdet. Barnet har opholdt sig i daginstitution samt i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

 • Barn på ti måneder smittet med mæslinger

  | 7. marts 2019 |

  Et barn på ti måneder er smittet med mæslinger. Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt information til de institutioner, hvor barnet har opholdt sig.

 • Redegørelse for afviste utilsigtede hændelser

  | 4. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionerne om en redegørelse for afviste utilsigtede hændelser.

 • Præciseret information om profylakse

  | 27. februar 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt ny information til uddannelsessted vedrørende muligheder for profylaktisk behandling ved mistanke om mæslingesmitte.

 • Omtale af mangelfulde brystundersøgelser skaber bekymring

  | 21. februar 2019 |

  Medieomtale af mangelfulde brystundersøgelser i Ringsted har skabt bekymring blandt kvinder, der er blevet screenet for brystkræft. Er man indkaldt til screening, er undersøgelser uden ultralyd dog helt i tråd med retningslinjerne.

 • Læger får brev om mæslingesmitte

  | 18. februar 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udsender brev til læger om at være ekstra opmærksomme på mæslingesmitte efter mæslingeudbrud i skisportsområdet Val Thorens.

 • Museumsgæster kan have været udsat for mæslingesmitte

  | 13. februar 2019 |

  Besøgende på Greve Museum d. 3. februar kan have været udsat for mæslingesmitte, efter en person smittet med mæslinger har besøgt museet.

 • Mæslinger i Nordsjælland

  | 12. februar 2019 |

  En voksen person er konstateret smittet med mæslinger i Nordsjælland.

 • Barn smittet med tuberkulose i Viborg

  | 8. februar 2019 |

  Et vuggestuebarn i Viborg er smittet med tuberkulose. Derfor indkaldes et antal vuggestuebørn til undersøgelse på Lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Skive.

 • Samlerapportering udbredes til alle kommuner

  | 25. januar 2019 |

  I løbet af foråret inviterer Styrelsen for Patientsikkerhed de første kommuner til at implementere samlerapportering af utilsigtede hændelser i forbindelse med sundhedsfaglig behandling og pleje.

 • Refleksionspunkter skal øge læring ved tilsyn

  | 23. januar 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed introducerer nu refleksionspunkter som et supplement til målepunkterne for det sundhedsfaglige tilsyn.

 • Tuberkulose i Aalborg: Vigtigt at blive testet

  | 21. januar 2019 |

  Flere hundrede personer er indkaldt til undersøgelse i forbindelse med udbrud af tuberkulose på Aalborg Universitetshospital. Aalborg Universitetshospital har i dag indkaldt 339 persone

 • Ny film sætter fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens

  | 17. januar 2019 |

  Med en ny animationsfilm sætter Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på, hvordan læger kan nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demenssygdom.

 • Barn ombord på fly mod Billund Lufthavn smittet med mæslinger

  | 15. januar 2019 |

  Et barn smittet med mæslinger fløj fra Rumænien til Billund lørdag aften. Alle, der har opholdt sig i lufthavnen lørdag aften, skal kontakte deres læge, hvis de ikke er vaccineret mod mæslinger eller ikke har haft sygdommen.

 • Tuberkulose i Haslev: Vigtigt at blive undersøgt

  | 11. januar 2019 |

  I forbindelse med udbrud af tuberkulose på en skole i Haslev er en række personer indkaldt til undersøgelse.

 • Ved symptomer i forbindelse med klorudslip i Hvidovre: Ring til 1813

  | 10. januar 2019 |

  I dag har der været et klorudslip i Avedøre Svømmehal i idrætscentret i Hvidovre. Hvis man har været inde i svømmehallen i løbet af dagen og har fået ubehag og nogle af nedenstående symptomer, anbefaler vi, at man kontakter 1813.

 • Forhøjet vandstand i de danske farvande

  | 2. januar 2019 |

  Forhøjet vandstand giver anledning til særlige forholdsregler omkring hygiejne.