×

Nyheder rettet mod sundhedsprofessionelle og myndigheder

 • Mød Styrelsen for Patientsikkerhed på Folkemødet

  | 13. juni 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed inviterer til Folkemødet på Bornholm. Store sundhedspolitiske debatter, quizzer og skattejagt er på programmet i telt J30 ved Kæmpestranden.

 • Alle læger får ny information i e-Boks

  | 24. maj 2019 |

  På mandag modtager alle læger information i deres e-Boks om den nye epikrise-vejledning, der træder i kraft 1. juli.

 • Ny film skal sætte fokus på antipsykotisk medicin til demensramte

  | 23. maj 2019 |

  1 ud af 5 demensramte får antipsykotisk medicin – også selvom medicinen nogle gange er unødvendig. I en ny film sætter Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på, hvordan pårørende kan være med til at sænke forbruget af antipsykotisk medicin.

 • Kommuner inviteres til samlet rapportering af utilsigtede hændelser

  | 22. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har 22. maj udsendt invitation til kommuner om at deltage i implementering af samlerapportering.

 • Nu opkræves det årlige gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn

  | 16. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver et årligt gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn. I slutningen af maj vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, derfor modtage en faktura for 2019 fra styrelsen.

 • Målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn 2019 i høring

  | 9. maj 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn i høring på fire nye områder.

 • Pesticidfund: Borgere frarådes at drikke vand fra Ledøje Vandværk

  | 26. april 2019 |

  Der er fundet pesticid i drikkevandsboringer til Ledøje Vandværk i Egedal Kommune. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder derfor borgere at drikke vandet fra Ledøje Vandværk.

 • Øget kontrol af drikkevand

  | 24. april 2019 |

  Fremover skal landets kommuner teste drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre. Påvises stoffet, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed en konkret vurdering af, om vandet kan drikkes.

 • Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018

  | 5. april 2019 |

  Årsberetningen for Dansk Patientsikkerhedsdatabase 2018 viser, at antallet af rapporterede utilsigtede hændelser er stabilt i forhold til 2017 med knap 200.000 rapporter. Langt de fleste rapporter kommer fra sundhedspersoner ansat i sundhedsvæsenet. Kun 1,75 pct. kommer fra pårørende eller patienter. Derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed haft fokus på at gøre rapporteringssystemet let tilgængeligt for patienter og pårørende, samtidig med, at der er iværksat en informationskampagne.

 • Positiv tilbagemelding på det sundhedsfaglige tilsyn

  | 3. april 2019 |

  Blandt sundhedspersonalet på landets sygehuse, bosteder og andre behandlingssteder er der stor tilfredshed med de tilsynsbesøg, de har haft fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse.

 • Barn på 13 måneder smittet med mæslinger

  | 22. marts 2019 |

  Et 13 måneder gammelt barn fra Roskildeområdet er smittet med mæslinger. Barnet har blandt andet opholdt sig på børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital Roskilde.

 • Barn smittet med mæslinger i Københavnsområdet

  | 15. marts 2019 |

  Et barn på 4 år er smittet med mæslinger i Københavnsområdet. Barnet har opholdt sig i daginstitution samt i Akutmodtagelsen på Hvidovre Hospital.

 • Barn på ti måneder smittet med mæslinger

  | 7. marts 2019 |

  Et barn på ti måneder er smittet med mæslinger. Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt information til de institutioner, hvor barnet har opholdt sig.

 • Redegørelse for afviste utilsigtede hændelser

  | 4. marts 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt regionerne om en redegørelse for afviste utilsigtede hændelser.

 • Præciseret information om profylakse

  | 27. februar 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt ny information til uddannelsessted vedrørende muligheder for profylaktisk behandling ved mistanke om mæslingesmitte.

 • Omtale af mangelfulde brystundersøgelser skaber bekymring

  | 21. februar 2019 |

  Medieomtale af mangelfulde brystundersøgelser i Ringsted har skabt bekymring blandt kvinder, der er blevet screenet for brystkræft. Er man indkaldt til screening, er undersøgelser uden ultralyd dog helt i tråd med retningslinjerne.

 • Læger får brev om mæslingesmitte

  | 18. februar 2019 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udsender brev til læger om at være ekstra opmærksomme på mæslingesmitte efter mæslingeudbrud i skisportsområdet Val Thorens.

 • Museumsgæster kan have været udsat for mæslingesmitte

  | 13. februar 2019 |

  Besøgende på Greve Museum d. 3. februar kan have været udsat for mæslingesmitte, efter en person smittet med mæslinger har besøgt museet.

 • Mæslinger i Nordsjælland

  | 12. februar 2019 |

  En voksen person er konstateret smittet med mæslinger i Nordsjælland.

 • Barn smittet med tuberkulose i Viborg

  | 8. februar 2019 |

  Et vuggestuebarn i Viborg er smittet med tuberkulose. Derfor indkaldes et antal vuggestuebørn til undersøgelse på Lungemedicinsk afdeling på Regionshospitalet Skive.