×

Nyheder om os

 • Kammeradvokaten har gennemgået politianmeldelser

  | 24. september 2018 |

  Kammeradvokaten har undersøgt de 62 politianmeldelser Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2017.

 • Kom og mød os på Folkemødet 2017

  | 7. juni 2017 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed er på Folkemødet igen i år. Her sætter vi fra den 15. til den 18. juni fokus på patientsikkerhed, når vi gennem 11 debatter diskuterer og quizzer om patientsikkerhed fra et væld af vinkler.

 • Abortankenævnet varsler større åbenhed med ny årsberetning

  | 6. april 2017 |

  Abortankenævnet og Styrelsen for Patientsikkerhed, der er sekretariat for nævnet, indfører større åbenhed omkring nævnets virke og praksis. Derfor genindfører Abortankenævnet nu sin årlige beretning om nævnets arbejde.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed ruster sig til nye opgaver

  | 24. oktober 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer fra årsskiftet 2016-17 på den interne organisering. Styrelsen tilpasser sig de nye opgaver med det risikobaserede tilsyn og det stærkere mandat. Ligesom strukturen bliver tilpasset opbygningen af nye kontorer i Århus og et tværgående fokus på at gøre det trygt og sikkert at være patient i Danmark.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed rekrutterer stærkt i Aarhus

  | 20. oktober 2016 |

  Det går hurtigt fremad med etableringen af Aarhus’ største offentlige juridiske arbejdsplads. 1. februar runder vores afdeling i Aarhus 50 ansatte, og vi søger stadigt flere.

 • Ankenævnet for Patienterstatningen udgiver årsberetning for 2015

  | 6. juli 2016 |

  Ankenævnet for Patienterstatningen udgiver nu sin årsberetning for 2015.

 • Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver årsberetningen for 2015

  | 23. juni 2016 |

  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udgiver igen i år en årsberetning om nævnets arbejde, og understreger i år bl.a., at autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre journal, også når de udfører alternativ behandling.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Det Psykiatriske Ankenævn udgiver årsberetningen for 2015

  | 1. juni 2016 |

  Det Psykiatriske Ankenævn udgiver igen i år en årsberetning, der gennemgår praksis fra 2015 om forskellige former for tvangsindgreb efter psykiatriloven.

 • Redegørelse for blodproduktområdet 2014

  | 10. juli 2015 |

  Sundhedsstyrelsens årlige redegørelse for blodproduktområdet viser et fortsat fald i brugen af donorblod. Forbruget er fortsat for højt, og derfor har Sundhedsstyrelsen udsendt retningslinjer for, hvordan brugen af blod kan sættes ned.

 • Politisk aftale om Sundhedsstyrelsens fremtidige tilsyn

  | 7. maj 2015 |

  Regeringspartierne har i dag forhandlet en politisk aftale om Sundhedsstyrelsens fremtidige tilsyn på plads med sundhedsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

 • Ny uddannelse for tilsyn med sundhedspersoner

  | 24. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har indført en ny tilsynsuddannelse for medarbejdere, der arbejder med tilsyn med læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoners faglige arbejde. Uddannelsen er et led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og organisationer, som gennemføres i 2015.

 • Status for handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed

  | 23. april 2015 |

  Sundhedsstyrelsen følger tidsplanen for gennemførelse af initiativerne i Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed, som blev sat i gang i september 2014. De mest markante nyskabelser er en samlet organisation på tilsynsområdet, oprettelsen af en kvalitetsorganisation og senest en ny uddannelse for personale, der arbejder med tilsynssager.

 • Ny enhedschef for Sundhedsstyrelsen Embedslæge­institutionen Øst og Tilsyn

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ansat Anette Lykke Petri som ny enhedschef på tilsynsområdet fra 1. marts 2015. Anette Lykke Petri skal skabe en ny ledelse for Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn, og i samarbejde med ledelserne i Sundhedsstyrelsens decentrale enheder i Vestdanmark implementere Sundhedsstyrelsens tilsynshandlingsplan.

 • Sundhedsstyrelsen ændrer praksis i tilsynssager

  | 20. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har ændret praksis i både faglige sager og egnethedssager, og vil ikke fremover indgå frivillige aftaler med sundhedspersoner, hvor der kan træffes en afgørelse. Ændringen sker på baggrund af Kammeradvokatens gennemgang af Sundhedsstyrelsens sagsbehandling og er en del af omlægningen af tilsynsområdet.

 • Sundhedsstyrelsen ønsker mest mulig åbenhed

  | 4. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen ønsker mest mulig åbenhed, men skal samtidig respektere regler om tavshedspligt. Danmarks Radios omtale af en aktindsigtssag om en psykiater efterlader det indtryk, at usaglige hensyn har spillet ind i Sundhedsstyrelsens vurdering af DR´s anmodning om aktindsigt. Sundhedsstyrelsen afviser, at der i forbindelse med aktindsigtssagen har ligget andre motiver til grund end en vurdering af gældende lovgivning. I den konkrete sag er der tale om en vurdering af reglerne om beskyttelse af fortrolige oplysninger og tavshedspligt.

 • Sundhedsstyrelsen gentager beklagelse af langstrakt sagsforløb

  | 2. februar 2015 |

  Medieomtale af Sundhedsstyrelsens håndtering af en tilsynssag med en psykiater har igen sat fokus på Sundhedsstyrelsens opgaver med at sikre det faglige tilsyn med sundhedspersoner. Sundhedsstyrelsen har tidligere beklaget det lange sagsforløb. Sundhedsstyrelsens redegørelse i sagen blev oversendt til Folketinget i 2013 sammen med ministerens svar, og begge dokumenter har siden da været tilgængelige på Folketingets hjemmeside.

 • Ny direktør i Sundhedsstyrelsen

  | 30. januar 2015 |

  Konstitueret enhedschef Anne-Marie Vangsted tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen 1. februar 2015 med særligt ansvar for tilsyn. Den nye direktørstilling er oprettet som led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynsområdet, som Anne-Marie Vangsted har været en central del af, siden tilsynsplanen blev præsenteret 15. september 2014.

 • Sundhedsstyrelsen vil omlægge tilsyn med læger og organisationer

  | 15. september 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har i dag afleveret en handlingsplan for modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og -organisationer til Sundhedsministeriet. Handlingsplanen lægger op til en ny tilsynsstrategi med omlægning af det nuværende tilsyn med sundhedspersoner fra faste tilsynsområder til et mere risikobaseret proaktivt tilsyn. Målet er som altid at sikre en høj patientsikkerhed.

 • Rapport om Sundhedsstyrelsens tilsyn

  | 11. juni 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstern rapport fra den Europæiske Tilsynssammenslutning, EPSO, som har gennemgået Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner. Rapporten er udarbejdet på opdrag fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på baggrund af kritik af Sundhedsstyrelsens tilsyn i medierne i 2013. EPSO-rapporten peger på flere problemer og kommer med forslag til forbedringer af Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoner.