×

Nyhedsbreve

11. juli 2016

Styrelsen for Patientsikkerheds forskellige centre og enheder udsender årligt forskellige nyhedsbreve.

Brevene indeholder nyheder fra Patientklage- og erstatningscentret, International Sygesikring, samt nyheder og oplysninger fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser (DPSD).