×

Nyhedsbreve

10. december 2015

Patientombuddets forskellige centre og enheder udsender flere nyhedsbreve årligt.

Patientombuddet skriver og udsender nyhedsbreve flere gange årligt. Brevene bliver skrevet af forskellige centre og enheder og indeholder nyheder fra Patientklage- og Erstatningscenteret, International Sygesikring, samt nyheder og oplysninger fra rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser (DPSD).