×

Nyheder om håndtering af medicin

 • Risiko for forveksling mellem Gardasil® og MFR-vaccinen

  | 16. december 2016 |

  Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer læger og sundhedspersonale til at være opmærksomme på, at der kan ske forvekslinger mellem Gardasil® og MFR-vaccinen.

 • Intravenøs sedation kræver en tilgængelig anæstesiolog

  | 6. juli 2016 |

  På baggrund af en række negative patientoplevelser anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed at der fremover er en speciallæge i anæstesiologi tilgængelig ved operationer, hvor der anvendes en kombination af stærk smertestillende (analgetika) og angstdæmpende (potente sedativa) medicin intravenøst.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed følger Sundhedsplatformen nøje

  | 10. juni 2016 |

  De første ugers drift af Sundhedsplatformen på to københavnske hospitaler er blevet fulgt af en række begejstrede meldinger og nogle kritiske vurderinger fra brugerne.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Flyer om biosimilære lægemidler

  | 20. april 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen udarbejdet en flyer til sundhedspersonale, der skal bruge et biosimilært eller biologisk lægemiddel. Et biosimilært lægemiddel har samme kvalitet, effekt og sikkerhedsprofil som det originale biologiske lægemiddel.

 • Skærpede regler for journalføring af behandling med biologiske lægemidler

  | 18. januar 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret journalføringsbekendtgørelsen som led i en skærpet overvågning af bivirkninger ved visse biologiske lægemidler. Æn

 • Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer producenter til produktudvikling

  | 13. november 2015 |

  Produktudvikling af medicinske plastre, fx morfinplastre, vil gavne patientsikkerheden. Det fremgår af de henvendelser Styrelsen for Patientsikkerhed får fra sundhedspersonale, som ønsker at kunne skr

 • Færre plejehjem får kritik

  | 2. september 2015 |

  Sundhedsstyrelsens udgiver i dag landsrapporten for plejehjemstilsynet i 2014. Rapporten viser, at færre plejehjem har fået konklusionen fejl og mangler, og generelt er plejehjemmene blevet bedre til at følge op på de krav tilsynet stiller.

 • Ny vejledning om ordination og håndtering af medicin

  | 16. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har foretaget en gennemgribende revision af vejledningen om ordination og håndtering af medicin. Den nye vejledning skal sikre ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af medicin. Vejledningen beskriver ansvarsfordelingen mellem de involverede personer og præciserer det ansvar, ledelsen har på de enkelte behandlingssteder.

 • Færre fejl og mangler på plejehjem

  | 3. juli 2014 |

  Den positive udvikling med færre fejl og mangler på plejehjem og lignende bosteder fortsætter og plejehjemmene er blevet bedre til at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser.

 • Fokus på brugervenlig emballage til medicin

  | 1. juli 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid modtaget henvendelser fra gigtplagede og ældre borgere, der har problemer med at åbne emballagen til deres medicin. Især blisterpakninger volder problemer. Vi er klar over de udfordringer, der er forbundet med, at en emballage både skal være nem at åbne og samtidig ikke må kunne åbnes af mindre børn. Men for mange patientgrupper er det meget vigtigt, at emballagen er brugervenlig og let at åbne, fordi det også er med til at sikre, at medicinen rent faktisk bliver anvendt som foreskrevet.

 • Fokus på korrekt dosering af Pro-Epanutin

  | 23. juni 2014 |

  Sundhedsstyrelsen opfordrer sygehusene til at være særligt opmærksomme på risikoen for fejldoseringer af krampemedicinen Pro-Epanutin.

 • Stormøde om lægers ordinationsret

  | 3. februar 2014 |

  Institut for Rationel Farmakoterapi afholder stormøde om, hvorvidt regler, vejledninger og retningslinjer begrænser lægers frie ordinationsret

 • Igangsættelse af fødsler

  | 13. september 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Hvert år fødes der