×

Nyheder om autorisation, anerkendelser og selvstændigt virke

 • Principiel afgørelse: Advokat pålagt bøde for krænkende udtalelser

  | 6. marts 2017 |

  Advokatnævnet har den 28. februar 2017 afsagt kendelse i en sag, hvor en advokat har fremsat krænkende udtalelser mod en ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed. Advokatnævnet har givet medarbejderen medhold og pålagt advokaten en bøde.

 • Byretsdom: Tandlæge dømt for at praktisere uden autorisation

  | 16. december 2016 |

  Byretten har den 12. december afsagt dom i en sag, hvor en tandlæge var fortsat med at praktisere, selvom Styrelsen for Patientsikkerhed ellers midlertidigt havde frataget autorisationen.

 • Ny redegørelse for blodproduktområdet

  | 13. oktober 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed udsender nu ”Redegørelse for Blodproduktområdet 2015”. Redegørelsen tegner igen i år et billede af faldende forbrug af blod til transfusion samt høj sikkerhed for, at der ikke overføres smitsomme sygdomme som HIV og hepatitis fra donorerne.

 • Revideret pjece om ansættelse af sundhedsfagligt personale

  | 7. september 2016 |

  Den reviderede pjece 'Ansættelse af sundhedsfagligt personale – Gode råd og præciseringer' henvender sig til arbejdsgiverne på sundhedsområdet og giver gode råd og vejledning om ansættelse af sundhedspersonale.

 • Ny Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

  | 9. august 2016 |

  Den nye bekendtgørelse medfører, at autoriserede sundhedspersoner på sygehuse fremover også skal føre journal over brugen af alarmer og pejlesystemer, samt tilbageholdelse og tilbageførelse.

 • Sådan søger du autorisation

  | 13. juni 2016 |

  Er du blandt de mange personer, der i den kommende tid færdiggør din uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, eller fysioterapeut, så skal du huske at søge om autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

 • Lovforslag vedtaget: Styrket tilsyn med læger og andre sundhedspersoner

  | 3. juni 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed får bedre muligheder for at skride hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patienterne. Det ligger fast, efter

 • Lægetitel kræver dansk autorisation

  | 31. maj 2016 |

  Patienter og sundhedspersoner skal ikke være i tvivl om, hvornår man taler eller skriver med en læge med dansk autorisation. Styrelsen for Patientsikkerhed præciserer reglerne

 • Flyer om biosimilære lægemidler

  | 20. april 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen udarbejdet en flyer til sundhedspersonale, der skal bruge et biosimilært eller biologisk lægemiddel. Et biosimilært lægemiddel har samme kvalitet, effekt og sikkerhedsprofil som det originale biologiske lægemiddel.

 • Oplysninger om sundhedspersoner samles i et register

  | 18. april 2016 |

  Alle oplysninger om sundhedspersoners autorisation og tilsynsmæssige sanktioner vil fremover blive samlet et sted. Styrelsen for Patientsikkerhed erstatter Tilsynslisten med autorisationsregiste

 • Skærpede regler for journalføring af behandling med biologiske lægemidler

  | 18. januar 2016 |

  Styrelsen for Patientsikkerhed har ændret journalføringsbekendtgørelsen som led i en skærpet overvågning af bivirkninger ved visse biologiske lægemidler. Æn

 • Sundhedsstyrelsen har frataget fynsk psykiaters autorisation

  | 28. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i dag midlertidigt frataget en fynsk psykiaters autorisation med øjeblikkelig virkning

 • Gode råd om at ansætte sundhedspersonale

  | 4. juni 2013 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver en pjece, der beskriver de regler og det ansvar, som arbejdsgivere har, når de ansætter personale. Pjecen er tænkt som en hjælp til arbejdsgivere og ansættende myndigheder. 

 • Autorisation af sundhedspersoner fra tredjelande

  | 16. maj 2013 |

  Den 16. maj 2013 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS. Med bekendtgørelsen sammenskri

 • Sammenlægning af Sundhedsstyrelsens offentlige registre

  | 15. januar 2013 |

  Sundhedsstyrelsen har lettet vejen til oplysninger om sundhedspersoner og om private behandlingssteder, herunder kosmetiske behandlingssteder. Der er nu ét fælles register med en f&a