×

Nyheder om utilsigtede hændelser

28. december 2015
 • Smerteplastre er hyppig årsag til utilsigtede hændelser

  | 10. marts 2016 |

  Hver uge modtager Styrelsen for Patientsikkerhed rapporter om utilsigtede hændelser, der involverer medicinske plastre. I 2015 blev der rapporteret lidt mere end 2000 hændelser med medicin

 • Temadag satte fokus på selvmord i psykiatrien

  | 5. november 2015 |

  Der er cirka 600 selvmord i Danmark om året, og der skønnes at være 10.000 selvmordsforsøg. Omkring 300 af de personer, der tager deres eget liv, har tidligere været indlagt på psykiatrisk afdeling. Sundhedspersoners, patienters og pårørendes rapporteringer af utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase om selvmord og selvmordsforsøg var fredag 23. oktober udgangspunktet for Styrelsen for Patientsikkerheds temadag om selvmord og selvmordsforsøg i psykiatrien.

 • Beretning fra rigsrevisionen

  | 5. november 2015 |

  Rigsrevisionen har offentliggjort en beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser.

 • Ny temarapport om utilsigtede hændelser ved insulinbehandling

  | 15. december 2014 |

  Patientombuddet offentliggør i dag en temarapport om utilsigtede hændelser ved insulinbehandling. De utilsigtede hændelser viser, at det vigtigt, at både ledelsen på sygehuse og i primærsektoren samt de enkelte sundhedspersoner er opmærksomme på de risici, der kan være ved behandling med insulin.

 • Temadag for ledelser på sygehuse

  | 3. oktober 2014 |

  Opfølgning på klagesager og utilsigtede hændelser. Præsentationerne er nu tilgængelige.